Йерусалим е основан от древните българи при завоюването на Египет (част 7)

Валентин Вътов
Normal_istoria

Продължение

Много точно са се изразили евреите (фарисеи болшевики) с комунистическия им постулат, че „Религията е опиум за народа!“ Защо ли? – Ами те може би са знаели добре историята на въпроса. И точно техните древни мъдреци са тези, които са окачили Иисус на кръста. Последователите апостоли на разпънатия божи син са си съставили тяхната идеология-религия Християнството, също Единобожие, където „Бог излиза от анонимност, раздира завесите, явава се като бог Отец, бог на любовта. Заявява се явно, открито пред християните. Явява се в пълнота. Христос става бог на диалога, бог на любовта… Еврейският Бог не е бог на диалога. Той е бог на богослуженето. Явява се отвреме на време чрез пророците, посредници между бога и човека“…  А през 622 г. под въздействието на юдейски свещеници в еврейските колонии в Арабския полустров в Ятриб (Медина) , крепостта Камус и други оазиси, близо до Мека, в пристъпи на епилепсия се е зародило учението на иначе неграмотния Мохаммед и пред света е илюстриран Исляма, същото Единобожие, с Коран подобен на Тората на юдеите и заемки от Стария завет на Библията.

Но ние всички хора, особено българите, без изобщо да осъзнаваме, виждаме как и в рамките на Единобожието Христианство са вплетени незаличимите брънки на тенгрианското езичество, на малките богчета и феи – алпите, на народните празници и обичаи. Та православните когато застанем пред иконостаса в една православна църква, да не би там да има една единствена икона на Иисус? Защо се кланяме на ред светци и светици в много други икони, по-дребни по сила и значение от тази на Христос, както е при алпите, малките божествата-духове на природните елементи и явления в древната българска религия и култа към Тангра?! И какво става в този момент с първата божа заповед „Аз съм Господ, Бог твой. Да нямаш други богове освен Мене“, с втората божа заповед „Не си прави кумир и никакво изображение на онова, що е горе на небето, що е долу на земята и що е във водата под земята, не им се кланяй и не им служи.“?!

Добре ще да е за свещениците богослови да осъзнаят, че Тората (Петокнижието) на евреите юдеи е дубликат, копиране на законите Торе на древните българи, видоизменени, но съдържащи същия дух на забрани и заплахи за наказания и буквална кражба на заглавието й от древното българско законодателство.

Автор, Валентин Вътов 

Валентин Вътов е роден през 1953 г. Завършил класическа филология в СУ „Св. Климент Охридски“, ВСШ – Симеоново, публична администрация във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Започва работа в Дирекция „Културно-историческо наследство“ при ОСК – Пловдив, преподава старогръцки език в ПУ „П. Хилендарски“. Впоследствие преминава на работа в специалните служби, ОР в НРС, направление Гърция и Балканските страни. След пенсионирането се отдава на първоначалното си увлечение – историята на древните народи, и от патриотични подбуди събира малко познати сведения за историята и живота на българите от най-дълбока древност.

Бележки на автора:

1.)По библейската генеалогия родоначалник на евреите е бил Ебер (Евер) – т.е. Абар (Авар)-Кам, а родоначалник на арабите неговият син Йоктан. Освен това Библията назовава за родоначалник на арабите Измаил, сина на Авраам. Х. Грец, „История евреев“ т.6, стр.75. Измаил е Шила по българските летописи, но там той е внук на Авар-Кам. Бел. авт.

2.)Хорасанските ортодоксални сунити; саманидските хорезмийци се придържали към ортодоксалното течение на исляма.

3.)На български – тат-хане – еврейска школа и молитвено здание.

4.) Новият завет от Библията, която иджамите признавали единствено и затова са наричани библисти.

5.)Левитите, тринадесетото коляно на еврейския народ, опредлено от Мойсей единствено да излъчва жреците.

6.)Ибрахим за мюсулманите, Авраам за евреите, бел. авт.

7.)Последният аваро-български фараон, свален от власт през ХVІ век пр.н.е.


8.)Х. Грец, „История евреев“ т.6, стр. 92. Бел. авт.


Създадена на 21.12.2017 г.

Коментари

  • 0b68b15fc5a25506e6ea3cd6999c9074?size=50&default=http%3a%2f%2fassets.club50plus.bg%2fassets%2fuser%2fdefault_pictures%2fmale

    Аврам написа:

    Преди повече от 2 години

    Мисля,че прекалено се увличат някои в исторически проучвания.Може да се стигне до конфликт с някои комплексирани македонци,
    които претендират,че Дева Мария е родена в Македония или с палестински лидери,според които Исус Христос е арабин.Но такива претенции не повишават самочувствието или жизнения стандарт.