Пълнолетие. Безработица

Правилни ли са възрастта и продължителността?
Normal_short

 Сегашната възраст за придобиване на пълнолетие е обидно висока за акселериращите съвременни поколения и би трябвало да стане поне 16 години, за да се обвърже подобаващо с подраняващия пубертет.  Понятието малолетие вече е напълно излишна и даже вредна архаична тенденция.

 Една причина за безработицата е и това, че за съвремието ни осемчасовото траене на трудовия ден е вече дълго. То следва да бъде намалено поне с два часа за сметка на работодателите заради социална справедливост.

♦ Материалът е изпратен по инициативата Стани Четен Автор


Създадена на 08.06.2014 г.

Коментари

Все още няма коментари