Достъпни градове за възрастните хора

Normal_city

Според заключението на Световната здравна организация, оповестено в края на юни, до 2050 г. процентът на населението на възраст над 60 години ще се удвои. Заключението на здравното звено на ООН потвърждава тенденцията, която до голяма степен е в основата на разтърсващата в света пенсионна реформа.

Колкото и плашещо да звучи статистиката на Световната здравна организация, тя е реална. Към 2006 г. населението на възраст над 60 години е било 11%. До 2050 г. процентите ще станат 22. Това не е всичко.

При дела на по-възрастните хора, тези над 80-годишна възраст, цифрите са още по-категорични: за периода от 1950 до 2050 г. броят им ще нарасне от 14 до 400 милиона души в световен мащаб.

В същото време урбанизацията няма да може да бъде обуздана по никакъв начин, т.е. хората ще продължават да изоставят селата и да се заселват в градовете. Така само до 2030 г. се очаква трима от всеки пет жители на Земята да бъдат граждани.

След като светът върви в тази посока, и засега никой не може да направи нищо, за да спре процесите, Световната здравна организация предлага друг подход за справянето с проблема в лицето на Световна мрежа от приятелски настроените към старите хора градове.
Организацията се захваща с решаването на проблемите на възрастните хора, свързани с градската среда, която е, факт, доста неблагоприятно настроена към тях. Целта е градът да се пригоди към възрастните хора, а не те към него. По такъв начин градската среда ще позволи на хората като цяло да останат активни и в добро здраве, а на възрастните – да продължат да участват пълноценно в социалния живот.

Много правителства по света започват да разбират демографския проблем и работят за намирането на решения. На тенденцията за застаряване на населението обаче се гледа най-вече като на увеличаване разходите за пенсии и здравеопазване. Световната здравна организация обръща вниманието върху ползите за обществото от възрастните хора – важен ресурс, който много често е пренебрегван и в семейството, и в обществото като цяло. За да се използва този ресурс, възрастните хора трябва да останат в добро здраве, а пречките, които спират активното им участие в обществения живот – да бъдат преодолени.

Началото на инициативата за Световната мрежа на приятелски настроените към старите хора градове се поставя още през 2006 г. с определянето на критериите на които да отговаря градската среда, позволяваща благоприятно остаряване. Включват се 33 града от 22 страни.

Проведените научни изследвания във включилите се градове доказват, че за възрастните хора най-важното е да имат достъп до обществения транспорт, до отворени пространства и сгради, да разполагат с подходящи за живеене жилища и да имат достъп до социални услуги, най-вече здравни.

Изследванията доказват и нещо много важно за възрастните хора – трябва да бъдат насърчавани връзките, които им позволяват по-голямо и по-ефективно участие в обществения живот и в борбата с дискриминацията, почиваща на критерия „възраст”.
Въз основа на тези доказани нужди Световната мрежа на приятелски настроените към старите хора градове отива по-далече и иска от управата на участващите в инициативата градове да започнат процес на анализ, оценка и прилагане на мерки, които да доведат до подобряване на средата, в която живеят възрастните хора.

Засега Световната здравна организация има формални споразумения с френското правителство, с ирландската организация Ageing Well и със словенската мрежа на приятелски настроените към старите хора градове да разработят национални програми в тази посока. Интерес има и от страна на Китай, както и на пет канадски провинции, които обявиха и други съпътстващи инициативи за превръщането на градовете в благоприятно място за остаряване.


Създадена на 02.07.2010 г.

Коментари

Все още няма коментари