Приятели

Солидарност
Normal_man-816967_960_720

Все още работех в радиото. Отивах на работа, но се вървеше трудно поради кишавия сняг. Почти не ми се случваше, но тази сутрин не бях подготвен за минутката на водещия за девет часа. Вървях и мислех какво да разкажа днес. Тъй, като бях се отдалечил от главната улица около мене се появиха няколко бездомни кучета. Наблизо в снега се търкаляше една кофа за смет, но псетата не смееха да припарят до нея, защото там вече ровеше човек с пробити обувки и опърпани дрехи. Човекът явно бе доволен от намереното, защото бързо пъхна нещо в джоба си, огледа се предпазливо и бавно и уморено се запъти към близката пейка. Тогава извади своето съкровище, което всъщност бе половин кифла и лакомо я заръфа. В този момент неочаквано за никого, от глутницата се отдели едно доста добре изглеждащо куче, отиде до човека, седна на задните си крака и го загледа в ръцете. Вече почти подминавах тази компания, когато изумен видях как бедния човек подаде на кучето остатъка от храната, погали го нежно по главата, стана и се запъти към следващата кофа за смет....


Създадена на 17.02.2016 г.

Коментари

Все още няма коментари