Ще живеем над 100 години

твърдят британци

0142880.0

Normal_old

Със 71%  е нарастнал броя на хората, които живеят над 100 години. Това се е случило за последното десетилетие съобщава вестник Daily Mail.Това дава основание на британските експерти (изследването засяга Великобритания) да твърдят, че скоро хората ще могат да живеят по 120 години.

По време на пресконференция по геронтология, британският проф. Колин Блейкмор заяви, че има таван на продължителността на живота на хората и на остаряването на тялото и този таван на възможностите е именно 120 години. Рядко са хората, които надживяват тази възраст. На конференцията бе подчертано как дългия живот е в пряко следствие не само на наследствеността, но и на качеството на живот. Бе акцентирано, че същественото е не колко дълго се живее, а как.

Проф. Блейкмор смята, че хората, които живеят повече от 120 години, са голяма рядкост и дори с напредъка на медицината и технологиите е малко вероятно този горен праг да бъде увеличен. По време на конференцията геронтолозите се съгласили, че лекарствата ще имат ограничен ефект върху удължаването на човешкия живот и че е по-важно да се подобри здравето и качеството на живот на възрастните хора, отколкото да се удължава.

 


Създадена на 29.10.2014 г.

Коментари

Все още няма коментари