Силни сме, когато общуваме

Проектът "Силен ден в общуването" има за цел да ни покаже колко важно е да общуваме

0159220.0

Normal_obsht

Общуването е част от живеенето, то е като храна, но за духа, за духовните потребности на човека. "Най-първата необходимост е общуването" ни завещава майка Тереза, а векове преди нея древният философ Плавт категорично постановява "Всички умни хора трябва да общуват помежду си.". Разбира се, не е нужно да си философ, за да знаеш, за да чувстваш колко е важно да има човек, хора, с които да обмениш, с които да споделиш мисли, вълнения, впечатлбения, проблеми...мигове, живот. Но какво се случва днес с общуването? Общуваме ли достатъчно? Как общуваме? Защо се изолираме? 

 

Човекът е социално същество и в общуването е неговата сила. Развиването на умение да общуваме спомага за усещането на тази сила. В Силен ден в общуването ще се опитаме да дадем актуални съвети за поддържане на равновесие по житейския път на себереализация. Ще спомогнем за развиване на социални умения за справяне с трудности и в същото време за преживяване на удовлетворение и радост при осмисляне красотата в живота.

Станете част от нас, като задавате онези въпроси, които ви вълнуват, като споделяте личния си опит!

Нека общуваме!

 

 

 


Създадена на 07.11.2014 г.

Коментари

Все още няма коментари