Безплатни стажанти

Normal_esf_bg

Реален шанс да си отгледате лоялен служител

На пръв поглед ще кажете, че инициативата, колкото и хубава, не ви засяга. Ако обаче сте работодател, добре е да инвестирате време и да прочетете за какво става въпрос.

А става въпрос за това как държавата ще помогне да назначите стажанти, на които тя ще плаща, докато те навлизат в естеството на трудовия процес.

Схемата, по която и вие може да кандидатствате, се казва „Създаване на заетост на младежите чрез осигуряване на възможност за стаж“. Тя се реализира от Агенция по заетостта към Министерство на труда и социалната политика. Пряката ѝ цел е да повиши конкурентноспособността на младежите до 29-годишна възраст, регистрирани в Бюрата по труда, като им осигури стаж по специалността.

Преди с лека ръка да отсечете, че не искате току-що завършили студенти, нека не забравяме, че това може да има и своите предимства. Децата ще са нахъсани за работа, макар и да нямат никакъв опит. В ръцете ще „имате“ хора, които да моделирате, както пожелаете и изцяло спрямо нуждите на работните процеси във вашата фирма. А така имате реален шанс да си отгледате ценен служител.

Схемата „Създаване на заетост на младежите чрез осигуряване на възможност за стаж“ е по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Тя е е отворена за работодатели от всички сфери, с изключение на селското, горското и рибно стопанство, където стажуване явно не е необходимо. Продължителността на схемата е 34 месеца, ще се реализира на територията на цялата страна, а началото ѝ беше дадено на 1 октомври 2010 г.

В случай че се хванете на хорото, добре е да знаете, че упражнението със стажантите е за 6 месеца – достатъчен срок един човек да се запознае с работния процес, да го усвои и да започне реално да работи за вас. Това е и максималният срок, за който може да се кандидатства по схемата.

През тези 6 месеца схемата ще покрие следните ваши разходи по наемането на стажанта:

  • основно възнаграждение – 300 лв. на месец за едно лице за период не по-голям от 6 месеца;
  • възнаграждение за платен годишен отпуск по чл. 155 от Кодекса на труда;
  • възнагражденията по чл. 40, ал. 4 от кодекса за социално осигуряване;
  • осигуровките на стажуващия по КСО.

По схемата „Създаване на заетост на младежите чрез осигуряване на възможност за стаж“ са предвидени средства за възнаграждение и на човека, който ще обучи стажанта или т.нар. наставници. Те се определят от работодателя.

Наставниците също ще получават възнаграждение за това, че обучават стажанти. Сумата е в размер на 1/3 от месечната работна заплата за страната.

Схемата „Създаване на заетост на младежите чрез осигуряване на възможност за стаж“ покрива и дължимите вноски по месечното възнаграждение на настойника, както следва:

  • за фондовете на ДОО;
  • за фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване;
  • за фонд „Безработица“;
  • за Националната здравноосигурителна каса.

Казано накратко, от вас се иска само да подадете документите и, разбира се, да имате нужда от работна ръка във фирмата.

Кандидатстването по схемата се прави, като се подадат Заявка и комплект с придружителни документи в Дирекциите „Бюро по труда“. Естествено, че има неприятната за всеки от нас бюрократична натовареност, но пък процедурата не е толкова тромава и си заслужава отделения ресурс.

Пакетът с необходимите документи се предава в Дирекциите „Бюро по труда“, като това може да се случи във всеки работен ден от седмицата. На базата на тях ДБТ изготвя списък на одобрените/неодобрените кандидатури по схемата, който се изнася на информационните табла ежеседмично.

Документите и повече информация за схемата „Създаване на заетост на младежите чрез осигуряване на възможност за стаж“ може да намери тук.


Създадена на 08.10.2010 г.

Коментари

Все още няма коментари