Нови заявления по схемата „Аз мога“

Normal_esf_big

Раздават ваучерите на всички одобрени досега заявления 

От началото на месец септември Агенцията по заетостта към Министерство на труда и социалната политика поднови издаването на ваучери за обучение по схемата „Аз мога“.

По-рано тази година, на 26 април, приемането на заявления беше спряно, защото отпуснатите средства бяха изразходени. Агенцията по заетостта отправи искане за допълнителен финансов ресурс към Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

Резултатът: кандидатстването по схемата започва отново.

От 1 септември Агенцията по заетостта поднови издаването на ваучери за обучение по професионална квалификация по схема „Аз мога”. Всички, които успяха да подадат заявления до 26 април и бяха одобрени в първия етап, сега ще вземат своите ваучери за обучение.

Паралелно с това само в периода от 1 до 30 септември 2010 г. в Бюрата по труда се приемат и нови заявления на заети и самонаети, които желаят да се обучават по схема „Аз мога”.

Заявленията се подават в териториалните поделения на Агенцията по заетостта по местоживеене или по месторабота на кандидатите.

Одобрението на новоподадените заявления ще се извършва, след като бъдат издадени ваучерите на вече одобрените кандидати.

Какво е „Аз мога“?
„Аз мога” е възможност за всеки работещ на трудов договор или самонает български гражданин да получи безплатно обучение в няколко сфери. Най-търсените при първата вълна са тези по чужд език и компютърна грамотност.

Кой може да кандидатства?
Всеки. Възрастови ограничения за кандидатстване няма.

Важно условие, за да кандидатствате по проекта „Аз мога”, е ваш работодател да не бъде държавата, т.е. трябва да работите в частния сектор.

Документите
За да кандидатствате, е нужно да попадате в целевата група, т.е. да отговаряте на всички посочени изисквания. Подробна и актуална информация може да намерите на сайта на Агенцията по заетостта към Министерството на труда и социалната политика.

Стъпките за самото кандидатстване ще намерите в нашия сайт тук.


Създадена на 07.09.2010 г.

Коментари

Все още няма коментари