За схемата „Аз мога повече“ няма възраст


153590.0

Normal_esf_1

Повишете безплатно квалификацията си, научете нов език

„Аз мога повече“ е нещо като естествено продължение на познатата вече инициатива на Агенцията по заетостта „Аз мога“. Идеята и на тазгодишната е да се повиши ефективността на работещите. При това без никакво възрастово ограничение.

„Аз мога повече“ се осъществява по Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“ и може „да засегне“ всеки работещ на трудов договор или самонает български гражданин. Така, благодарение на познатата вече схема, той безплатно може да получи обучение, с което да повиши професионалната си квалификация, дигиталната си компетентност или да научи чужд език.

Важно условие, за да кандидатствате по „Аз мога повече“ отново е ваш работодател да не бъде държавата, т.е. трябва да работите в частния сектор. Важно е настоящият ви такъв да няма нищо против да се запишете на подобни курсове – той ще трябва да ви предостави информация за самото кандидатстване.

В схемата не се допускат и професионални обучения по професии с кодове: 22 – Религия, 62 – Селско, горско и рибно стопанство, 814 – Услуги за дома и 86 – Обществена сигурност и безопасност от Списъка на професиите за професионално образование и обучение.

Как да кандидатствам

Документите за кандидатстване по схема „Аз мога повече“ са публикувани на страницата на Агенцията по заетостта. Там ще намерите цялата необходима ви информация, формуляри и заявления. До същата документация ще имате достъп и във всяко едно от Бюрата по труда. Може да използвате и телефона за връзка и информация 02/980 87 19 или някой от телефоните на Д „Бюро по труда“.

След като разпечатате и попълните формулярите, е необходимо да отидете в Дирекция „Бюро по труда“ по местожителство или по месторабота.

При кандидатстване трябва да подготвите и следните документи: копие от личната карта, копие на диплома за завършено образование и удостоверение/свидетелство за преминат курс за придобиване на професионална квалификация (ако има такъв). Целият комплект се подава в Бюро по труда.

Подаването на заявленията и необходимите документи става лично. В случай че има повече от 15 души, работещи при един и същ работодател, техните заявления може да се подадат от един упълномощен представител. Последният трябва да бъде един от желаещите да се включат в схемата.

Документите за първата сесия на „Аз мога повече“ се приемат до 30 септември 2011 г. включително.

Ако бъдете одобрени, ще получите поименен ваучер за включване в курс по избраната от вас дисциплина. Интересното е, че по схемата „Аз мога повече“ може да се включите в курс и по професионална квалификация и в обучение по чужд език или дигитална компетентност и обратното. Единственото условие е това да става последователно, а не едновременно. За всяко обучение следва да подадете и отделно заявление.

Пожелаваме ви успех!


Създадена на 30.08.2011 г.

Коментари

  • D41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e?size=50&default=http%3a%2f%2fassets.club50plus.bg%2fassets%2fuser%2fdefault_pictures%2fmale

    Жанета написа:

    Преди почти 9 години

    Супер сте, благодаря за помощта, препоръчвам ви, добре,ч е бяхте вие за да не се лутам, защото няма почти никаква онформация никъде :(