Международен ден на телекомуникациите и информационното общество

Normal_conferenceshopper.com

Общуването и обменът на информация са основен приоритет за човечеството

Днес отбелязваме Международния ден на телекомуникациите и информационното общество, определен с резолюция на Генералната асамблея на ООН.

Идеята е да се фокусира вниманието към възможностите на Интернет и други съвременни комуникационни технологии.  17 май отбелязва годишнината от подписването на първата конвенция за телеграфа и основаването на Международния съвет по телекомуникации.

На 27 март 2006 г. Общото събрание на ООН приема резолюция, която обявява този ден-17 май, за Световен ден на информационното общество.

„Общуването (или комуникацията) е процес, чрез който хората, както и останалите живи организми и информационни системи, обменят помежду си информация. Той включва подготовката, съставянето и предаването на съобщения. Има много начини за комуникиране и много различни езикови методи. Речта и езикът са само част от комуникационния процес – това четем в уикипедия, когато потърсим дефиниция за „общуване".

А  питайки  що е то „информация" намираме следното: „Информацията представлява налично, използваемо знание. Терминът „информация" е тясно свързан с понятия като комуникация, система за управление, образование, значение, стимул, възприятие."

От както свят светува, човечеството и в частност – човекът, търси, намира и изобретява различни начини, форми и средства за общуване и обмен на информация. Словесни или безсловесни, високотехнологични или примитивни, те са подчинени на една едничка цел – да влизаме в интелектуално, емоционално, вербално, лично, професионално, човешко, технологично взаимодействие помежду си, обменяйки наличността от знания, умения или просто споделяйки чувства и мисли.

Размяната на информация, колкото и суховато да звучи, обогатява – и в духовния, и в чисто материалния смисъл на думата богатство. Казват, че да притежаваш важна информация е по-ценно, отколкото да притежаваш купища злато.

„Споделяйте знанията си с други. По този начин ще постигнете безсмъртие." – Далай Лама

Днес споделянето на знания, общуването, предаването на информация е лесно. Ежедневно, ако ли не-ежечасно, изникват технологични нововъденеия, които правят този процес още по лесен-достъпен и популярен. Общуването и обмена на информация вече не са зависими от време и разстояние – всичко може да бъде осъществено сега, на момента. 

От простичкото „Липсваш ми, обичам те", което ще прозвучи през хиляди километри раздяла през банковия превод, който ще прескочи от България до Аляска за секунда до трансфера на секретни данни, които може би ще спасят човечеството.

Информационните технологии, мобилните комуникации издигнаха общуването и размяната на информация на съвсем друго ниво.

Фейсбук, Туитър, Скайп, Ютюб и какво ли още не – ни позволяват да общуваме неограничено, да споделяме безпределно, да разменяме, да даваме и взимаме.

От нас зависи как ще употребим тези, създадени за добро технологични... улеснения, защото, както казва Уилям Форд:

„Добрата компания предлага отлични продукти и услуги, а великата компания прави всичко това и се стреми да направи света едно по-добро място."


Създадена на 17.05.2018 г.

Коментари

Все още няма коментари