По-различни, но не по-трудни загадки

моята идея
Normal_1231

 Съществуват много, били в миналото популярни, викторинни математически фокусчета от рода на Намисли си едно число..., прибави към него..., умножи го..., извади...... и след това отгатващият намира търсеното число. Подобни загадки използват уравнение с едно неизвестно от първа степен.

 Досега не съм срещал такива, използващи квадратно уравнение и със система от две уравнения с две неизвестни от първа степен.

ЕТО моите предложения (може с повече цифри, но играещият и отгатващият трябва да пишат).

  1. Намисли си едно число умножи го по него, извади два пъти него, прибави еди колко си и ми съобщи резултата. (Примерно решение: от резултата се изважда онова "еди колко си" , прибавя се 1 и полученото се квадратно коренува, към сега полученото се прибавя 1 и това е търсеното намислено.) Пример: 5, 5.5=25, 25-2.5=15, 15+7=22 са дейностите на играещия; 22-7=15, 15+1=16, корен от 16 е 4, 4+1=5 са дейностите на отгатващия.

  2.  Намисли си две числа, събери ги и ми кажи сбора, извади ги и ми кажи разликата. (Примерно решение: полусборът на сбора и разликата е едното число, полуразликата на сбора и разликата е другото число.) Пример: 8+3=11, 8-3=5 са дейностите на играещия; 11+5=16, 16:2=8 и 11-5=6, 6:2=3 са дейностите на отгаващия.          

Идеята е изпратена от Стефан Георгиев


Създадена на 18.10.2014 г.