Изменения в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж


5114550.0

Normal_shyb_flickr

Какви промени се предвиждат

Ето какво казва НОИ по този въпрос:

На изрично заседание, проведено на 15 януари 2013 г., Надзорният съвет на Националния осигурителен институт утвърди проекти на постановления за изменения и допълнения в подзаконови нормативни актове по прилагането на Кодекса за социално осигуряване (КСО).

По-голямата част от тези промени са вследствие измененията в КСО, влезли в сила от 1 януари 2013 г.

Сред основните изменения в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж са:
* съкращаването на нормативния срок за отпускането на действителния размер на пенсията от 5 на 4 месеца, считано от датата на подаване на заявлението.
* предвижда се намаляване на сроковете за отстраняване на неизправности и/или липси в подадените документи за отпускане на пенсия по българското законодателство от 3 на 2 месеца /когато не могат да бъдат набавени служебно/, а по международен договор – от 6 на 4 месеца.

* Изрично се регламентира възможността за използване на данните от Регистъра на осигурените лица, когато за времето след 1996 г. или за част от него не са представени документи за брутно трудово възнаграждение или доход, върху които са внесени осигурителни вноски.
*Създава се и правна възможност за самоосигуряващите се лица да удостоверят осигурителен стаж и доход за периоди след 31.12.2006 г. освен със заверена осигурителна книжка, също и с данните за внесените от тях осигурителни вноски, съдържащи се в информационната система на НОИ.

По отношение на прилагането на разпоредбите на международен договор

в областта на социалната сигурност се предвижда по изключение, освен използване на оригинални документи за пенсионно производство, правна възможност за използване на заверени копия на документи от съответната компетентна институция.

Подаването на документи, издадени от чуждестранни учебни заведения, които се подават в НОИ от лица с право на наследствени пенсии, ще е задължителен само при първоначалното им представяне. Издаваните от учебните заведения документи, удостоверяващи статута на учащите се в Република България, ще могат да се изпращат на ТП на НОИ от учебното заведение по електронен път, подписани с електронен подпис.

С измененията в Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица,

българските граждани на работа в чужбина и морските лица,

се определя датата, от която възниква задължението за осигуряване на лицата, на които е отпусната пенсия и които се осигуряват по свое желание. Тази промяна важи и за лицата, които се осигуряват чрез посредник, който ги е изпратил на работа в чужбина или чрез държавен орган, със съгласието на който работят в международни органи и организации. Въвежда се и срок за внасяне на осигурителните вноски за минали периоди от лицата, изпратени на работа чрез посредник в чужбина или със съгласието на български държавен орган в международни органи и организации, ако те са направили писмено искане за това.

Предстои измененията и допълненията в наредбите да бъдат разгледани в Националния съвет за тристранно сътрудничество и внесени за приемане от Министерски съвет.

Източник : НОИ


Създадена на 22.01.2013 г.

Коментари

 • D41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e?size=50&default=http%3a%2f%2fassets.club50plus.bg%2fassets%2fuser%2fdefault_pictures%2fmale

  катя георгиева написа:

  Преди повече от 8 години

  защо не виждате на каква възраст измират работилите при първа и втора категория и какви отчисления са ни правили от заплатите.имаме право да се пенсионираме по-рано защото просто не ни остава време да станем пенсионери.костов и нейков са виновни за премахването категориите и за ограбването на категорийните работници


 • D41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e?size=50&default=http%3a%2f%2fassets.club50plus.bg%2fassets%2fuser%2fdefault_pictures%2fmale

  Виолета Георгиева написа:

  Преди повече от 8 години

  Това е целта, да измрем от инфаркти и инсулти от притеснения. И аз съм като вас - не ми достигат няколко месеца за пенсиониране по категория. Чиста дискриминация - за категория не може да се купуват точки. Разни търтей, които ги е мързяло да работят могат да си купуват точки за 3 категория , а за нас - всичко е забранено. Хем нямаме втори пенсионен фонд и с нашите осигуровки издържат сегашните пенсионери, хем ни увеличиха възрастта за пенсиониране и ни обричат направо на геноцид.


 • D41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e?size=50&default=http%3a%2f%2fassets.club50plus.bg%2fassets%2fuser%2fdefault_pictures%2fmale

  Пенка написа:

  Преди повече от 8 години

  Управляващите трябваше да се вслушат в гласа на народа преди да приемат този закон убийсвен за доста хора родени периода 1953-1958год.При тази безработица - за работа стари за пенсии млади.Всички работодатели ни отхвърлят молбите за работа с ирония на лицето - това много боли,работил си 35год внасялси осигуровки и поради закриване на дейности във фирмата първо си отиват постарите и започва ходене от врата на врата за работа много много боли, в това състояние са хиляди.Трябваше да се даде възможност на хората които имат трудов стаж и навършени години или не достига 1-2год до навършване на пенсиона възраст да получат та дори и 80% от това което трябва да получат за честно положения труд.Това засяга и мен - за този период на работа грубо съм смятала са ми удържани 18 - 20хил. лв осигуровки,данъци и т.н.,които може би няма да доживея да ги получа.Тия пари се харчат за разни мними пенсионери по болест,хора с минимален трудов стаж.Всички ние останалите кучетата ни яли.


 • D41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e?size=50&default=http%3a%2f%2fassets.club50plus.bg%2fassets%2fuser%2fdefault_pictures%2fmale

  lilia написа:

  Преди почти 9 години

  otvsiakade sa trevogi


 • 7af5f1adf42bc889edb4ba0268dc3895?size=50&default=http%3a%2f%2fassets.club50plus.bg%2fassets%2fuser%2fdefault_pictures%2fmale

  Donka написа:

  Преди повече от 8 години

  Na 56 god.sym,vdovica.Koga tryabva da polychavam vdovishka pensiya.Saprygat mi pochina predi 6 god.Rabotya.