От тази, 2014 година, пенсионната възраст е замразена

Няма да има увеличаване на осигурителен стаж и възраст, в сила е и швейцарското правило

069610.0

Normal_pensionirane

Минималната пенсия за 2014 г. ще бъде  с 4лв и 50 стотинки по-висока - ще стане 154,50 лв., а увеличението  ще бъде в ход в началото на второто шестмесечие на годината - от 1 юли 2014г. Максималната пенсия се увеличава със седемдесет лева и от 770 лв. става 840. Възрастта и осигурителния стаж за пенсиониране за 2014г. се замразяват на достигнатите нива от 2013 г. и така - и през новата година  право на пенсия за осигурителен стаж и възраст ще се придобива при навършване на 60 години и 8 месеца от жените и 63 години и 8 месеца от мъжете. Необходимия осигурителен стаж  остава 34 години и 8 месеца за жените и 37 години и 8 месеца за мъжете.
 В случай, че нямат изискуемия осигурителен стаж и възраст, но желаят да се пенсионират, желаещите могат да направят това  при навършване на 65 години и 8 месеца за жените и мъжете, но трябва да имат не  по-малко от 15 години действителен осигурителен стаж.
От 1 януари е в  сила и " швейцарското правило" - пенсиите, отпуснати до 31 декември на предходната година, ще се осъвременяват ежегодно от 1 юли с решение на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт по "швейцарското правило" - с процент, равен на сбора от 50% от нарастването на осигурителния доход и 50% от индекса на потребителските цени през предходната календарна година.

 


Създадена на 02.01.2014 г.

Коментари

Все още няма коментари