Пенсии - последни промени в КСО

Надзорният съвет на Националния осигурителен институт (НОИ) утвърди проекта на Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2014 г.

094150.0

Normal_pensionirane

На 21.10.2013 г.  Надзорният съвет на Националния осигурителен институт (НОИ) утвърди проекта на Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2014 г. Промените са следните:

  • Запазва се възрастта и осигурителният стаж за пенсиониране за лицата по чл. 68 от КСО на нивата от 2013 г. - 60г. и 8м. за жените и 63г. и 8 месеца за мъжете, полагащи най-масовата трета категория труд.
  • Осъвременяването на пенсиите от 1 юли 2014 г. ще се извършва по т.н. “Швейцарско правило”.
  • От 1 юли 2014 г. минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст ще нарасне от 150 лв. на 154,5 лв.
  • Максималният размер на пенсиите остава в размер на 35% от максималния осигурителен доход и ще се увеличи от 1 юли 2014 г. на 840 лв.
  • Увеличение е предвидено в размера на обезщетението за отглеждане на малко дете от 1 до 2-годишна възраст – от 310 на 340 лв.
  • Максималният месечен размер на осигурителния доход от началото на 2014 г. става 2 400 лв.

Създадена на 23.10.2013 г.

Коментари

Все още няма коментари