През 2014г. ще се разходват над 366 милиона лева повече за пенсии

Това е заложено в проекта за бюджет

046250.0

Normal_pensionirane

В проекта за бюджет на Държавното обществено осигуряване, който днес депутатите обсъждат на първо четене се предвижда през идната 2014 г. за пенсии да бъдат разходвани над 8 млрд. лева, което е  с 366 млн. лева повече в сравнение с плащанията  през настоящата, 2013 година.

В проекта фигурира и т.нар. "швейцарското правило" , според което осъвременяването на пенсиите ще се извършва на 1 юли всяка година с процент, равен на 50 на сто от индекса на потребителските цени и 50 на сто от нарастването на средния осигурителен доход през 2013 г. Добавката за вдовиците и вдовците остава същата. 

Залегнало в проекта е увеличение на  максималния осигурителен доход, който догодина трябва да стане  2400 лв. - това е с 200 лева повече от настоящата. Максималната пенсия се определя на база максимален осигурителен доход, като представлява 35 на сто от него, което означава, че очакванията са през следващата година всички пенсионери, които взимат най-високия размер на пенсия да получават  840 лв.

Няма промяна в осигурителната вноска и тя остава, както до сега -  17,8 на сто за родените преди 1 януари 1960 г. и 12,8 на сто за всички, родени след 31 декември 1959 г.  60 към 40, без промяна остава и  съотношението на внасяните от работодател и служител средства за фонд "Пенсии" ..

През 2014 го е предвидено да  се увеличат средно с 2,6 процента и минималните осигурителни прагове по основните икономически дейности и групи професии 

 


Създадена на 12.11.2013 г.

Коментари

Все още няма коментари