С 1% са намалели пенсионерите през 2013 година

Съобщи НОИ

039780.0

Normal_pensionirane

Националният Осигурителен институт изнесе данни от Предварителен отчет за изпълнението на Консолидирания бюджет на ДОО за 2013 г. В него се казва, че за миналата, 2013, година изпълнението на плана на разходите за пенсии е 97,9%. Сумата на изплатените пенсии (без коледните добавки) е в размер на 7 732,0 млн. лв., а реализираната икономия – 167,2 млн. лв. Разликата е резултат от продължилото и през 2013 г. повишение на възрастта и стажа при пенсиониране, довело до по-малък брой новоотпуснати пенсии спрямо 2012 г.
Средномесечният брой на пенсионерите за 2013 г. е 2 195 904, с 21 738 пенсионери (1,0 на сто намаление) по-малко в сравнение с 2012 г. Средната пенсия на пенсионер за 2013 г. е 293,96 лв. (с включена коледна добавка за 2013 г.)
Повече разходи от планираните са направени при паричните обезщетения за временна неработоспособност поради общо заболяване – 39,2 млн. лв. над плана, както и при обезщетенията за отглеждане на малко дете – 13,8 млн. лв. преразход.


Създадена на 31.01.2014 г.

Коментари

Все още няма коментари