Синдикати и работодатели не приемат предложените промени в КСО, касаещи пенсионирането

Имат много забележки и върху бюджетите на държавата и на ДОО.
Normal_pensionirane

Двата законопректа за промени в Кодекса за социално осигуряване, с които се либерализира режимът за пенсиониране на някои категории лица срещнаха единодишното мнение на синдикати и работодатели, които се обявиха несъгласието си с някои от промените.
Единият законопроект предвижда от 2014 г. да отпадне въведената през т.г. минимална възраст за пенсиониране на военните, която в момента е 52 г. за нисшите чинове и 54 г. за висшите. 
Предложението е базирано на идеята, че към момента има дискриминация спрямо работещите по други специални закони като полицаите, служителите на ДАНС и т.н. за които няма минимална възраст за пенсиониране. 
Синдикати и работодатели искат  да се направи категоризация на работните места и не всяка позиция да дава право на ранно пенсиониране, както и вместо да се премахне възрастта за пенсиониране при военните, да се въведе такава и за полицаите.

Другият законопроект предвижда въвеждането на възможност за ранно пенсиониране на хора, на които не им достигат до 2 г. осигурителен стаж или възраст, което също е неприемливо за социалните партньори - според тях това е прехвърляне от една система - на социалното подпомагане, към друга - осигурителната. 
От КНСБ, както и работодателските организации също са единодушни, че тази възможност е връщане назад на реформата.
 


Създадена на 31.10.2013 г.

Коментари

Все още няма коментари