Таванът на пенсиите остава

Предвиждането той да падне през 2014 година, засега е нереализируемо

045450.0

Normal_pensionirane

Кодексът за социално осигуряване  предвижда от 2014 г. да отпадне лимитът на новоотпуснатите пенсии., т.е. за хората, които предстои да се пенсионират през идната година. Социалният министър Хасан Адемов обаче обясни, че такова решение към момента не е взимано и е твърде вероятно таван върху пенсиите да има и през следващата година. Според Адемов да отпадне таванът само за една част от пенсионерите не е справедливо, а отпадането за всички би струвало на хазната 120 млн. лева, сума, която към моментното състояние на бюджета на държавното обществено осигуряване, е немислима. "Очевидно е, че справедливо решение няма, търсим най-малко несправедливото решение” - поясни Адемов. Сега максималната пенсия е 770 лева, като още през 2004 година се предвиждаше падането на така нареченият пенсионен таван. Но това не се случи и се отлага вече за трети път. 

Определянето на размера на максималната пенсия е заложено в Кодекса за социално осигуряване още през 1999 г.  Тогава тя е обвързана с  максималния осигурителен доход за страната (35% от него)  който за 2013 година е 2200 лева. Социалният министър обясни, че освобождаването на максималния осигурителен доход към настоящия момент не може да бъде направено.

 


Създадена на 12.09.2013 г.

Коментари

Все още няма коментари