Замразява се пенсионната възраст - това е окончателното решение на парламента

На второ четене беше приет законопроектът за бюджета на държавното обществено осигуряване за следващата година.

052340.0

Normal_pensionirane

Окончателно се реши - минималната пенсия за 2014 г. ще стане 154,50 лв.увеличението е с 4лв и 50 стотинки и ще бъде в ход от от 1 юли догодина. Максималната пенсия се увеличава със седемдесет лева и от 770 лв. става 840.Възрастта и осигурителния стаж за пенсиониране се замразяват на достигнатите нива от 2013 г. и така - и през 2014 г. право на пенсия за осигурителен стаж и възраст ще се придобива при навършване на 60 години и 8 месеца от жените и 63 години и 8 месеца от мъжете. Необходимия осигурителен стаж  остава 34 години и 8 месеца за жените и 37 години и 8 месеца за мъжете.
 В случай, че нямат изискуемия осигурителен стаж и възраст, но желаят да се пенсионират, желаещите могат да направят това  при навършване на 65 години и 8 месеца за жените и мъжете, но трябва да имат не  по-малко от 15 години действителен осигурителен стаж.
В сила е и " швейцарското правило" - пенсиите, отпуснати до 31 декември на предходната година, ще се осъвременяват ежегодно от 1 юли с решение на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт по "швейцарското правило" - с процент, равен на сбора от 50% от нарастването на осигурителния доход и 50% от индекса на потребителските цени през предходната календарна година.

Това решиха  депутатите, приемайки окончателно на второ четене законопроекта за бюджета на държавното обществено осигуряване за следващата година.

Помощта за безработица ще бъде 7, 20 на ден, като предложението за 9 лева беше отхвърлено.


Създадена на 27.11.2013 г.

Коментари

Все още няма коментари