Промени в самоосигуряването на пенсионери


596290.0

Normal_rabota

Направени са промени в съответствие с последните изменения и допълнения на наредбата, чл. 1, ал. 6, свързани с осигуряването на самоосигуряващите се лица като те се осигуряват по свое желание по предвидения с наредбата ред. Тук ще разясним какви са те, когато лицето е пенсионер.

За лицата (по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от Кодекса за социално осигуряване), които получават пенсия, осигуряването възниква от датата, която са посочили в декларацията по ал. 2, но не по-рано от 1-во число на месеца, през който е подадена тази декларация.
Разпоредбата уточнява, че самоосигуряващите се лица, които упражняват трудова дейност и на които е отпусната пенсия, се включват в държавното обществено осигуряване единствено в случай, че изразят изрично документално желание за това с декларацията за регистрация на
самоосигуряващото се лице обр. ОКд-5.

Предвид промените е изменена и самата декларация. Вече  в нея е предвидена възможност самоосигуряващите се лица да декларират, че са пенсионери, които желаят да се осигуряват. Те са длъжни да посочат  вида на осигуряването си. При тези лица задължението за осигуряване възниква от датата, посочена в декларацията, но не по-рано от 1-во число на месеца, през който е подадена.

В случаите, в които  осигуряването на самоосигуряващите се лица не е прекъснато или прекратено към датата, от която е отпусната пенсията и те продължават да упражняват трудова дейност, както  и продължават  да подават данни с декларация обр. № 1 "Данни за осигуреното лице" в срок; да внасят в срок дължимите авансови осигурителни вноски, те не губят осигурителните си права.
В случаите, когато пенсионерът има прекъснато осигуряване, но желае то да бъде възстановено, е необходимо да бъде подадена декларация за регистрация на самоосигуряващото се лице обр. ОКд-5, като задължението за осигуряване възниква не по-рано от 1-во число на месеца, през който е подадена. 


Създадена на 10.06.2013 г.

Коментари

 • 7a98c78a0992e49cda2131cc3125f65f?size=50&default=http%3a%2f%2fassets.club50plus.bg%2fassets%2fuser%2fdefault_pictures%2fmale

  Olga Savova написа:

  Преди почти 7 години

  ... хайде сега да ни посочите и промените, моля ! ....

  .....думи, думи, думи .... а какво казват ?! ... моля пояснете промените ! - ще е по-лесно, не мислите ли ?! ... самоосигуряващите се пенсионери и преди имаха право на избор - дали да се осигуряват или не ... сега има думичка в декларацията за самоосигуряващите се лица, която не променя смисъла .... и ?! - това ли са големите промени ???? ....

  но не е зле да се поясни, когато някой подаде молба за пенсиониране - има 3 месеца срок (казвам го по памет) да излезе Решението пенсиониране - въпросът: от коя дата има право лицето да прекрати самоосигуряването си за пенсия, ако не желае да го прекрати ?! ... и ако някой изобщо ми отговори, нека да не е с много думи, които объркват и отговор не идва !!!


 • D41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e?size=50&default=http%3a%2f%2fassets.club50plus.bg%2fassets%2fuser%2fdefault_pictures%2fmale

  Клуб 50+ отговаря написа:

  Преди почти 7 години

  Уважаема Олга, ни не сме експерти, ние просто се опитваме да бъдем полезни по въпроси, които касаят всички ни. Когато зададете конкретни въпроси търсим отговори от компетентните лица, за да бъдат тези отговори максимално изчерпателни, адекватни и полезни. Ще предадем и Вашето конкретно питане


 • 96e1eed344f493e5f2a51fc2978e3ee4?size=50&default=http%3a%2f%2fassets.club50plus.bg%2fassets%2fuser%2fdefault_pictures%2fmale

  питанка написа:

  Преди почти 7 години

  Последно , задължително ли е пенсионер да се осигурява, ако работи или не, и ако е да, за какво се осигурява.Чакам отговор, ако някой знае


 • D41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e?size=50&default=http%3a%2f%2fassets.club50plus.bg%2fassets%2fuser%2fdefault_pictures%2fmale

  Клуб 50+ отговаря написа:

  Преди почти 7 години

  питанка, както е изяснено в текста, осигуряването е след изрично декларирано желание от страна на пенсионера. Става въпрос за самоосигуряването.


 • D41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e?size=50&default=http%3a%2f%2fassets.club50plus.bg%2fassets%2fuser%2fdefault_pictures%2fmale

  Клуб 50+ отговаря написа:

  Преди почти 7 години

  до Олга Савова
  относно Вашето питане - Пенсиите за осигурителен стаж и възраст се отпускат от датата на прекратяване на
  осигуряването, ако заявлението с необходимите документи е подадено в
  6-месечен срок от придобиване на правото, съответно от прекратяване на
  осигуряването. Заявлението с необходимите документи се подава в 6-месечен срок от тази дата.В случай, че документите са подадени след изтичане на 6-месечния срок от придобиване на правото, пенсиите се отпускат от датата на подаването им. В случай, че сте лице, което се самоосигурява в качеството си на съдружник , полагащ личен труд, не сте задължени да прекъсвате осигуряването си към момента на подаване заявление за отпускане на пенсия, за да бъде отпусната. Промените касаят избора дали да се самоосигурявате или не.