Денят на Дарвин

Най-висшият възможен етап в моралната култура е, когато осъзнаваме, че трябва да контролираме мислите си. — „Произход на човека“; 1871
Normal_charles_darwin_1880

Създателят на Теорията на еволюцията

Човек, който си позволява да загуби дори един час от времето си, не е открил колко ценен е животът. - това ни завещава ученият, създал фундаменталната основа на теорията за еволюцията - Чарлз Дарвин. 

На 12 февруари светът  отбелязва Международният ден на Дарвин, известен още като Ден на еволюцията. На този ден през 1809 г. е роден английският учен , създател на теорията за естествения подбор - Чарз Робърт Дарвин. Днес теорията на Дарвин е фундаментът на съвременната еволюционна теория. Дарвин пръв стига до извода, че всички видове са еволюирали в течение на времето от общ прародител посредством процес, който днес наричаме естествен отбор. Според ученият, еволюцията в живата природа е резултат от действието на определени фактори. Едната част от тези фактори се явяват предпоставки на еволюционния процес, а другата част го осъществяват. Дарвин приема за фактори-предпоставки, подобно на Лемарк, изменчивостта и наследствеността. По времето на Дарвин тези явления не били все още добре изучени. Съществуването на еволюция е прието от научната общност и лаиците още докато Дарвин е жив, но теорията му за естествения отбор започва да се приема за основно обяснение на еволюционния процес едва през 30-те години на XX век. 
Според Дарвин в основата на естествения отбор и начина му на функциониране стои борбата за съществуване, една теория, която и днес предизвиква широки дискусии и бива оспорвана. В съвременния си вид Дарвиновата теория представлява фундаментът на биологията, давайки единно логично обяснение на биоразнообразието.

Изследванията и доказателствата на Дарвин полагат началото на нова ера във възприемането и тълкуването на произхода и развитието на човека.

Човекът, с всичките си благородни качества … все още носи в телесната си рамка неизличимия печат на своя по-низш произход.—заключителни думи в  "Произход на човека"; 1871г.

...Истината е, че в света има твърде много нещастие. Трудно ми е да убедя себе си, че един блаодетелен и всемогъщ Бог е създал насекомите с ясната умисъл, че техните ларви ще се хранят с жива плът или, че котките си играят с мишките, които ще изядат... От друга страна ми е трудно да се чувствам удовлетворен, като изкажа твърдението, че тази забележителна вселена и най-вече природата на човека, са плод на груба сила. Склонен съм да гледам на всичко като на следствие от точно опреде лени закони, а детайлите, добри или лоши, са работата на нещо, което можем да наречем случайност. — пише Дарвин в писмо до Аса Грей; 1860г.


Създадена на 12.02.2014 г.

Коментари

  • A5c1e54a1b0a8a32bc11a98effe59507?size=50&default=http%3a%2f%2fassets.club50plus.bg%2fassets%2fuser%2fdefault_pictures%2fmale

    Венко Венков написа:

    Преди почти 6 години

    Всеки може да вярва в избраното от него, но аз от маймуна не съм произлязъл, защото зная небесния си баща, без който етиката е безпочвена и моралът е животински.