Психологическа дъга

източник мегавселена

0138860.0

Normal_duga

© Flickr/oxtayloorx3

Как цветовете са свързани с характера? Как по цвета да разбереш себе си и своя проблем?

Отначало да кажем няколко думи за психологическата работа с рисунки, а съответно – с цветове. Този вид работа се нарича арт терапия.

Арт терапията е художествена терапия, която се разглежда в контекста на така наречените пластични изкуства – живопис, графика, скулптура, дизайн и други форми на творчество, в които визуалният канал за комуникация играе водеща роля. Казано просто, арт терапията е система за психологическа работа, основана на феномена на изцеляващите възможности на изкуството.

За да се занимавате с арт терапия, не е необходим опит за рисуване, лепене и т.н. Не са необходими и художествени способности. В детството си всички сме рисували, независимо от нашите умения. Арт терапията е начин да се върнем в детството, отново да започнем да говорим на „езика“ на детството, който несъзнателно е познат на всички нас. Рисунките на участниците в арт терапевтичния процес не могат да бъдат „добри“ или „лоши“, „правилни“ или „неправилни“.

Арт терапевтът и други участници в процеса (ако арт терапията е групова) не са художествени критици – това са хора, които могат да ви помогнат да разберете самите себе си.

Създавайки рисунка, скулптура или каквато и да е художествена композиция по време на арт терапевтичната сесия, всеки участник отначало влиза в ролята на художник, след това става „зрител“, наблюдавайки своята работа отстрани, а също работата на другите участници. Този етап предполага рефлексивен анализ на работата непосредствено на самия автор, а след това – обсъждането в група.

Обсъждат се, разбира се, не художествените способности на автора, а това, което според участниците в процеса авторът е вложил в своето произведение – какви чувства, мисли, какво е искал да каже и т.н. След като са се изказали всички участници, понякога своето виждане дава и арт терапевтът – водещ процеса. Арт терапията предполага и внасяне на изменения в работата след този етап. Например някой може да обърне рисунката си или да я допълни с нещо.

Благодарение на всичко това с времето може да настъпи осъзнаване на нещо в себе си, да се измени отношението към своя проблем, да се коригира самооценката и т.н.

Изцеляващият ефект на арт терапията се заключава в това, че „материализираните“, „оживелите“ на хартия страхове, обиди или други негативни чувства и преживявания по удивителен начин се лишават от своето емоционално напрежение и драматизъм. Гледайки на своята работа не просто като на предмет на изобразителното изкуство, а – рефлексивно – като на част от своето Аз, авторът овладява ситуацията, придобива над нея някаква власт и получава възможност да я погледне по нов начин.

Никога ли не сте се замисляли защо понякога – например на скучен урок, по време на важен разговор по телефона или когато чакате напрегнато някого, започвате да драскате в тетрадка или на лист хартия странни (или не много странни) заврънкулки, чието значение ви е непознато? Става дума за това, че подобни невербални средства често са единствено възможни за изразяване и проясняване на травмиращо емоционално състояние.

Намирайки се в трудна, стресова ситуация (макар че стресовостта на ситуацията често не се осъзнава), човек, без сам да забелязва това, спонтанно рисува линии, криволици, лица, задрасква изображения, запълва пространството в листа хартия, чертае с пръчка по пясъка и т.н.

Този процес обикновено не се контролира от съзнанието, това са така наречените свободни рисунки, „почерци“. Те се явяват неосъзнат начин да изведем травмиращите преживявания навън, да се освободим от натрупаните чувства и емоции. Именно затова арт терапията често служи като средство за „бърза“ психологическа помощ. Тя е основана на безопасното и естествено за човека изобразително творчество, като своеобразно „транзитно пространство“, по-сигурно и защитено от думите.

Предмет за размишление за специалиста могат да станат такива характеристики на рисунките като гамата на боите, общия колорит, наситеността, трудоемкостта на процеса на рисуване, доколко този процес е бил енергичен или обратно, да не говорим вече за това, което впоследствие авторът казва за рисунката, какви чувства е изпитвал и т.н.

Днес ще разгледаме едва малка част от многостранния „език“ на рисунката – цветовете. Веднага правим уговорката, че не публикуваме психологически тест, не трябва да се отнасяте към интерпретацията на цветовете като към нещо завършено и даващо отговор на всички въпроси. Ще споменем само символизма на цветовете, който се „познава“ от нашето несъзнателно. Въз основа на знанията за този символизъм всеки има възможност да отговори на своите въпроси сам.

За подсказване може да ви послужи това какви цветове предпочитате в дрехите, интериора и т.н., кои обичате и не обичате по принцип.

Като начало да направим класификация на цветовете. Те биват:

Стимулиращи (топли). Към тях се отнася целият спектър за хроматичен тон от червено до жълто, и по яркост – в посока бяло (кармин, киновар и т.н.). Основното свойство на тези цветове е да предизвика възбуда. Те стимулират интереса на човека към околния свят, общуването и дейността.

Дезинтегриращи (студени). Към тях се отнася целият спектър от виолетово до синьо-зелено. Основно свойство – да предизвикат забавяне. Това са студени, успокояващи и свалящи възбудата тонове. Те внасят в поведението на човека преценка и рационалност.

Статични (уравновесяващи). Към тях се отнасят зеленият, синьо-зеленият, маслиненият и други цветове от средната част на спектъра както светли, така и тъмни оттенъци. Подпомагат спокойствието, стабилността и потапянето на човека в своя вътрешен свят.

Пастелни (меки). Тук се отнасят розово, зелено, сиво-синьо, лилаво и други цветове от горната част на спектъра (близо до бялото), които имат малка наситеност. Имат свойството да предизвикват усещане за мекота, нежност, слабост. Това са чисти, приглушени, меки тонове, създаващи усещането за сдържаност, скромност, нежност и ласка.

Потискащи (угнетяващи). Това са черният и други цветове от спектъра с повишена наситеност. Основното им свойство е да предизвикват усещане за угнетение и потискане. Произвеждат мрачно, тъмно, угнетяващо впечатление, предизвикват тъга и страх.

следва

източник megavselena.com


Създадена на 09.06.2014 г.

Коментари

Все още няма коментари