179 години от рождението на Любен Каравелов

"Обичам те, мое мило отечество!"
Normal_lk

Любен Каравелов е роден през 1834г. в Копривщица.Той е по-големият брат на Петко Каравелов - виден български политик от периода на предосвобождениет. Любен учи първо в родната Копривщица, след това в Пловдив, Одрин, Цариград, Москва. Докато живее в руската столица развива своите способности и се доказва като виден публицист, писател, фолклорист. Руската интелигенция оказва силно влияние не само върху творческата натура на Каравелов, но стават и причина за развитие на ревулюционните му идеали. През 1867г. основава в Белград Български комитет, чиято роля е да организира и ръководи сформирането на чети и прехвърлянето им от Сърбия в България. От 1869 г. Каравелов е водач на българската революционна емиграция. Той идеализира хайдутството, въоръжената отбрана.

Любен Каравелов,  заедно с Левски, е един от организаторите  на тайните революционни комитети вътре в България. Заедно с Ботев издава списание "Независимост", в чийто бр. 32 от 28 април 1873, , Каравелов пише статия със заглавие "Ние сме родени да кърпиме чуждите дрехи", в която разказва как "българете обичат да плачат по чуждите гробища, когато техните собствени родители лежат в земята непрелеяни, неоплакани и непоменени ... Кой помага на чуждите правителства да деморализират народът ни и да го направи неспособен за нищо? - Българете... Ако захване да се гради гръцка черкова, то ние сме първи; а ако захване да са гради българско училище, то сме последни ... чорбаджията-хаджия купува из Ерусалим своите достойнства твърде скъпо, а продава народът си твърде евтино ... В чуждите учебни заведения са свършиле науките си мнозина българе, но тие са останале в чужбината да кърпят чуждите дрехи и да плачат на чуждите гробища; а българете постоянно се оплакват, че нямат учители, че нямат способни списатели и че нямат учени хора... И така, ние сме родени на тоя свят или да кърпиме чуждите дрехи, или да плачеме на чуждите гробища."

Каравелов е яростен радетел за свобода и национален напредък: "Действие и противодействие — в това се състои сичката история на человеческото. Напред се хвъргат хората затова, за да се върнат утре или вдруги ден назад; а измъкват са назад само затова, за да са съберат със силите си и да прескокнат голямо пространство напред"…

Огорчение у него и неразбиране предизвиква човешката способност да забравя "Такава е човеческата натура! Хората заборавят всичко, даже и угризението на своята собствена совест."

 От 15 януари 1875 г. Каравелов започва издаването на чисто научно и литературно списание "Знание", което излиза редовно до Руско-турската война. След Освобождението той пренася печатницата си най-напред в Търново, а сетне в Русе и продължава изданието на „Знание”. Умира в Русе през 1879 г.


Създадена на 07.11.2013 г.

Коментари

Все още няма коментари