Малкият майстор лютиер

Normal_wood

В памет на моя приятел - великият майстор от село Червена Вода Русенско - Белчо Велев Василев 1915 - 1995

През лятото, когато не ходехме на училище помагахме на своите родители като ходехме да пасем кравите и воловете. Голяма сурия деца сутрин изкарваше от домовете си животните и се запътваше към селските поляни.
Една сутрин, като тръгнахме видях, че на най-големия от нас торбата му беше много пълна и изглеждаше като голяма възглавница. Всички с любопитство го гледахме, но бате Йордан (така ще го нарека, защото не запомних името му) не разкриваше какво имаше в торбата му. Пристигнахме на поляната, пуснахме животните да пасат, но никой не отиваше да играе, а любопитно наблюдавахме бате Йордан какво ще извади от торбата си. Най-после, той важно приседна под дебелата сянка, отвори торбата си и извади едно огромно парче дърво, важно го постави пред себе си, бръкна отново и извади едно ножче. Ние втренчено гледахме и не смеехме да издадем дори и един звук.
Бате Йордан започна да дълбае дебелото дърво. Наоколо земята се застла с трески, но майстора не спираше да дълбае. Тогава най-малкия - Георги (голям тарикат и шмекер) се осмели да попита:
- Бате, какво ще става от това дърво?
- Копанка (гъдулка) - важно отговори бате Йордан и без да поглежда настрани продължи да пилее трески около себе си ....

Минаха няколко дни и ние все стояхме при майстора и го гледахме с интерес как работи. Неговата работа, колкото и трудна за едно малко дете го беше погълнала изцяло и дървото беше започнало наистина да прилича на гъдулка. След като издълба добре вътрешността на дървото, бате Йордан започна да го дяла отвън. Направи му дръжката, а след това започна да оформя и издутата част. Дървото започна доста да изтънява, майстора го опипваше с пръсти и продължаваше да работи... Малкия шмекер забеляза, че дървото доста изтъня и имаше опастност ножката да влезе в дълбаното, надвеси се при бате си Йордан и пророчески прошепна:
- Да се сцепи, да се сцепиии! Йордан навъсено го погледна и процеди през зъби:
- Георге, внимавай!
Малкия, обаче още по-смело продължаваше да нарежда неговото - да се сцепи, да се сцепи и дори придоби още по-голям кураж. Залисан в дялането Йордан вече не му обръщаше внимание, ние вече престанахме да гледаме работата на майстора....

Изведнъж ножката проби дървото и влезе в дълбаното.
Всички се ококорихме, а малкия предсказател се ухили до уши без да каже и дума... Тогава Йордан в гнева си замахна с със сила стовари пробитата копанка върху главата на Георги. Тънкото дърво стана на две, а на глава на Георги изникна огромна цицина. Рев огласи поляната, а след това настана тишина...

До вечерта никой не продума нищо. Тръгнахме си мълчаливо, след неуспешния опит на бате Йордан да стане майстор лютиер....

следва

началото тук


Създадена на 17.01.2013 г.

Коментари

Все още няма коментари