Легенда за моста в Невестино

предание
Normal_%d0%9b%d0%b5%d0%b3%d0%b5%d0%bd%d0%b4%d0%b0_%d0%b7%d0%b0_%d0%bc%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0

Красиви легенди е създал народът ни. В тях е вградил история, предания, мъдрост. И много виталност. Като тези легенди, които се разказват в Невестино. Прекосиш ли прочутия Кадин или Невестин мост, оказваш се сред хора, които знаят и разказват с готовност онези чудни легенди и предания, които историята е събрала и съхранила от векове.

Паметникът на Струма невеста е точно отсреща на преминатия мост и припомня някогашни времена. От времето, когато през 15 век е съграден този великолепен мост, изграден от големи гранитни късове с пет свода. Стар надпис на турски език съобщава, че мостът е построен през 1470 г по ислямския егир (календар), но всички в Невестино разказват свои легенди и предания за неговия строеж. Някога имало трима братя строители, които решили да съградят мост, който да свързва двата бряга на река Струма. Строяли те три дни, но съграденото през деня се рушало през нощта, отнесено от буйната река.

Припомнили си братята за поверието, че трябва да се вгради сянка на млада жена или девойка, за да е здрав градежът. Уговорили се, чиято жена някой от тримата братя дойде първа на другия ден сутринта да му донесе закуската, тя ще е избраната за вграждане. Големият и средният брат предупредили жените си да не бързат на сутринта, но най-малкият брат нищо не казал на съпругата си Струма невеста. Тя дошла първа на другата сутрин и станало, както били решили братята. Вградили сянката й, и както в подобни случаи се случвало, скоро тя умряла от незнайна болест. Но градежът стои непокътнат и до днес, преминал през стихиите на буйната напролет река и на времето.

Красиви легенди, съхранили богатството на народния епос, имаме във всяко кътче на нашата родина. Събрало преданията и мъдростта  на времето и на хората, преминали през него. Неръкотворен паметник на народното ни творчество.


Създадена на 01.06.2015 г.

Коментари

Все още няма коментари