Допълнително пенсионно осигуряване

Втори и трети стълб на пенсионната система
Normal_pensionirane

През 2000 г. беше въведено допълнително пенсионно осигуряване, което има за цел да доизгради пенсионната система, формирайки неин ІІ-ри и ІІІ-ти стълб :

  •  Първи стълб това е познатото на всички ни държавно обществено осигуряване;
  • Втори стълб е въведеното през 2000 година допълнително задължително пенсионно осигуряване. То е задължително за всички лица, родени след 31 декември 1959 го. Принципът му е капиталов е се явява  допълнение към основния първи стълб. Вторият стълб е изграден на основата на индивидуални партиди в пенсионни фондове от отворен тип, управлявани от частни акционерни дружества;
  •  Трети стълб е сходен принципно на втория, но е доброволно избираем и няма задължителен характер.Той има за цел да повиши и разнообрази равнището на пенсионна защита.    

Към днешна дата допълнителното пенсионно осигуряване засяга над 4 милиона  души. За задължително допълнително пенсионно осигуряване,  от всеки работещ на трудов договор, роден след 31 декември 1959 г., ежемесечно задължително се отчисляват 5% от осигурителния доход . Те отиват в т.нар. втори стълб, или в универсалните пенсионни фондове. Работодателите внасят вноските за задължително пенсионно осигуряване в Националната агенция за приходите, която ги разпределя между НОИ и пенсионния фонд, в който е осигурено осигуряваното лице. Вноските за професионалните пенсионни фондове са изцяло за сметка на работодателите, докато вноските за универсалните пенсионни фондове се разпределят между работника и неговия работодател.   Ако приеме, че работник се осигурява на 500 лв., в универсален пенсионен фонд отиват ежемесечно отиват 25 лева.

Участието във фонд за задължително допълнително пенсионно осигуряване започва след
сключване на осигурителен договор между осигуреното лице и пенсионноосигурителното дружество. Всяко лице има правото само да избере пенсионноосигурителния фонд, случай че в тримесечен срок от възникване на осигурителното задължение не го направи, то бива служебно разпределено в такъв фонд

Следват статии на тема - как да сменим допълнителния пенсионен фонд, кога и как да изтеглим натрупалите се суми, допълнителен пенсионен фонд и работа в чужбина


Създадена на 10.09.2013 г.

Коментари

  • F07a19815fe6588bd13b4e996710e635?size=50&default=http%3a%2f%2fassets.club50plus.bg%2fassets%2fuser%2fdefault_pictures%2fmale

    мира написа:

    Преди почти 7 години

    Тези пенсионни фондове са просто едни пирамиди и родените след декември 1959 г. има да чакат пенсии.....