Юбилейна равносметка

След десет години в ЕС!
Normal_pensionirane

Акад. д-р Ганчо Попов, ректор на „Национален български университет – трета възраст”

В България нямаме психар като Стивън Падок от Лас Вегас.

Но не бързайте да се успокоявате, пише Ирина Асиова, чe ние в България нямаме такива психари. Ние си измираме тихо и безславно в пенсионерска мизерия и без CNN (В. „24 часа“ 5.Х.2017 г.).

Можем спокойно да допълним, пенсионерите в България умират не само „тихо и безславно“ но и тъжно и мъчително, в самота, недоизлекувани и недохранени с пенсия до скоро от 82.5Є.

Психаря в Лас Вегас убил 50-60 човека и медиите ни облъчват вече цяла седмица. А в България ежегодно от НОИ отписват над 100 000 българи, основно в пенсионна възраст. Това медиите не го забелязват, но обикновените българи го наричат „Геноцид над собствените майки и бащи, пенсионерите в България“.

Ще се опитаме да покажем как се постига геноцида и възможностите той да се избегне и осигурят заслужени и добри дни за пенсионерите в България!

Навършилите пенсионна възраст у нас са над 2 200 000, над една трета от всички граждани, придобили избирателни права по законодателството на Република България.

Това са хората, които са отдали своя труд за изграждането на материалната и духовно база на страната. Преобладаващата част от тях са подложени на огромна незаслужена социална несправедливост, изразяваща се в жалки и недостатъчни пенсии с които да посрещнат нуждите си за изхранване и оцеляване.

В резултат на това:

- България, страна на столетници в близкото минало, сега е с най-кратък живот в ЕС – 72 г. за мъжете и 74 г. за жените;

- На първо място по смъртност - с 9.2% при 6.4% за Ирландия;

- Първенец по заболеваемост от туберкулоза в Европа, болестта на недохранването. България води по смъртност в Европа от злокачествени тумори и т.н.

България е първенец по застаряване, страна в критична демографска катастрофа!

На фона на увеличената от 1 октомври минимална пенсия в България от 102.25Є над два пъти по-ниска от получаваната от българи в Македония - 209Є и безплатни лекарства, в Сърбия – 216Є която води три войни и преживя ембарго, в Гърция - 450Є при 320 млрд дългове, в Турция - 411Є с минимални цени на лекарствата, а в Хърватия и Словения по 500Є. Да, 500Є защото имат в парламента депутати от партия 55+.

В недалечното бъдеще българите ще бъдат малцинство в България!

Единствено в България ДДС за лекарства и за храни е 20%. Във Франция е 5 и 5%, Германия – 7 и 7%, Белгия – 0 и 6%, Румъния – 0 и 6%, Хърватия 0 и 9% и т.н.

България е с най-нисък праг на бедност - 1900Є, докато испанците са бедни при 9000Є, австрийците при 13 000Є годишен доход.

В тежки материални лишения у нас живеят 35% от хората и 80% от тези над 65 г. За сравнение този процент за Словения е 5.2%, а за Австрия 3%.

България е единствена в ЕС с 10% плосък данък както за бедни, така и за богати, докато в Хърватия стига до 24%, в Австрия да 25%, Белгия 34% и т.н.

Разликата между доходите на най-бедните и най-богатите за 10% от българите е 13 пъти, докато в ЕС е 8.5 пъти, а в Чехия, Словения и Словакия е 6 пъти.

Световната банка ни препоръчва ДДС за лекарствата да се намали до сходните в страните в Източна Европа, тъй като, подчертават експертите от Световната банка, този данък е с най-голяма тежест върху бедните. При това разходите за лекарства у нас са 38% от общите разходи за здравеопазване, докато за ЕС са 25%.

България е на дъното и по отделяне на процент от БВП за лекарства в ЕС с 0.9% от БВП, докато за Румъния са 1.09, за Унгария 1.1.

АКАДЕМИЧНОТО РЪКОВОДСТВО НА „НАЦИОНАЛЕН БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ТРЕТА ВЪЗРАСТ“ ПРЕДЛАГА: Минималната пенсия от 1.1.2018 г. да стане 400 лв., която ще е пак най-ниска не само от тази в останалите страни от ЕС,  но и от на Македония, Сърбия, Албания! Следващите 2-3 години да бъде над 600 лв. Над минималната всички да растат по определена прогресия.  Още лекарства, медицински изделия и консумативи на минимални цени и безплатно зъболечение включително протезиране за пенсионери!

Предлагаме да се възстанови ежегодното осъвременяване на всички пенсии към първи януари на база на средния месечен осигурителен доход от 12-те месеца на предходната година. Тези пари, получени с увеличението, веднага ще влезнат в потреблението, а от там ще се активира производството, бизнеса, икономиката.

Тезата няма пари е несъстоятелна пред майки, бащи, родственици и пред българския народ.

В БНБ има около 18 млрд. Є резерв, като държавен и 13 млрд. във фискалния резерв, 3.5 млрд. икономия в бюджета, по думите на премиера, сребърен фонд от 2.5 млрд. лв. Приходите в НОИ се увеличават със 700 млн. лв. с вдигане на вноската и възрастта и стажа за пенсия. Как съседна Гърция може с милиарди дългове да даде 500Є минимална пенсия?!

Необходимо е:

- Създаване на справедливо съотношение между заплати и печалби, което сега е в значителна полза на едрия капитал. В най-бедната страна в ЕС - България, косвените данъци, които плащат всички според потреблението си, включително и най-бедните, са 52.4% от държавните приходи, а за ЕС те са 35.0%;

По брутен вътрешен продукт (БВП), т.е. по производителност на труда сега сме 47% от средното в ЕС, а по средни доходи на човек около 20%.

- Преобразуване на плоския данък в умерено прогресивен с необлагаем минимум.

- Драстично намаляване на партийните субсидии;

- Български граждани завършили висше образование и докторантура преди да емигрират задължително да работят 5 години в България или приемащата страна да заплати образованието им;

- От усвояване да се премине към полезно използване на евросредствата.

- Ограничаване на корупцията, която се генерира в държавната и общинските администрации;

Корупцията е пределно ясна и очевадна. Необходим е само един преглед на явно забогателите държавни и общински служители от високата йерархия. Да декларират доходите си, влогове в наши и чужди банки които имат те, техните съпруги, деца и родители и се сравнят със справка за собственост от Агенцията по вписванията. Колко лесно, но ...?

- При всеобщо обедняване на основната част от населението ежегодно растат печалбите на банките, на ЧЕЗ, дори за това се хвалят в пресата;

- Без контрол някои администрации като БНБ г-н Искров, ръководителя на Агенцията по вписванията и др. си определят заплати 100 кратно над средните за страната;

- За няколко години, нови десетки милионери станаха със стотици милиони спестявания, а тези с малките спестявания намаляха с хиляди. НАП да провери произхода на парите. Необходима е нова политика;

- По експертна оценка на проф. Гергелчев в хвостохранилища лежат злато и други скъпоценни метали за милиарди левове. За това е представен мотивиран доклад в МС;

- Да се потърси отговорност за безстопанственост, а някой го наричат корупция, за приватизационните сделки и концесионните договори, от които България е изгубила милиарди лева, като тези за БГА Балкан с 50 задгранични представителства, Американските централи, Нефтохим, Соди, Вида, Балканкар холдинг с представителства по света, МДК „Пирдоп“, СОМАТ, задграничните дружества и др.;

- Трети и четвърти блок но АЕЦ бяха спрени под натиск на Франция, която за благодарност направи член на борда на Париба и награди с орден лицето съдействало за това. А сега са необходими над милиард, за да се затворят!;

- Концесията Дънди Челопеч с 1.7% договор при 15-17% до 25% в нормалните страни. С анекс казват, че процента е намален на 0.6. В резултат, говори се, че отговорна личност има вериги от луксозни хотели във Велинград и Албена и т.н. Брат на министъра на финансите за кратко време също е с верига от хотели в Равда!;

Като най-пресен пример – отговорност за фалита на КТБ и още Първа частна банка, Балканбанк.

- НАП да направи преглед на недвижимото и движимо имущество на най-забогателите българи, заемали отговорни постове в общинските и държавната администрации, на техните майки, бащи, съпруги и деца и го сравни с декларираните доходи;

- Анализ на направените снимки от въздуха на луксозните квартали край София, край други големи градове, язовири и курорти. Да се разкрие доходът за тяхното доказано законно придобиване;

- Над 2 млрд лв. за електронно правителство, 350 млн. по ОПАК за добра правосъдна система и добра администрация, 3.5 млрд  от фалита на КТБ. Ето така са ограбени пенсиите на над 2 млн. българи!Да се потърси финансова и наказателна отговорност!

Позволяваме си да изразим  увереност, че хората от институциите отговорни за състоянието и бъдещето на гражданите на Република България ще проявят чувство на отговорност и към възрастните хора, техни майки и бащи, съградили съвременна България.


Създадена на 12.01.2018 г.

Коментари

Все още няма коментари