Как се пенсионираме през 2014

На какви условия трябва да отговаряме, за да придобием право на пенсия за осигурителен стаж и възраст

0124445.0

Normal_pensionirane


През последните години пенсионните правила се сменяха нееднократно, като ту се размразяваха, ту отново се замразяваха пенсионните възраст и осигурителен стаж. На какви условия трябва да отговарят лицата, за да придобият  право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. 

  • трябва да бъдат осигурени;
  • трябва да имат навършена определена възраст;
  • трябва да имат определени години осигурителен стаж.

Първоначално предвиденото покачване на възрастта и стажа за пенсиониране бяха замразени, и през настоящата 2014 година условията за пенсиониране са същите, както през изминалата 2013г.  (съгласно § 6б от ПЗР на КСО) За да видите точните условия за придобиване на право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, погледнете приложената таблица (за да видите таблицата в по-голям размер, кликнете с мишката върху нея)

Важно е да се знае : Правото на пенсиониране не се погасява по давност, което означава, че ако сте отговаряли на тези условия през изминалата година и не сте се пенсионирали, не възнамерявате да се пенсионирате и през тази, то може да се пенсионирате, когато решите. Имате право, което няма давност.

 

Следва - пенсиониране, когато няма изпълнени всички условия за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст


Създадена на 07.03.2014 г.

Коментари

Все още няма коментари