Кога не може да се получава повече от една пенсия

Отговор на ваш въпрос

086800.0

Normal_pensionirane

"Пенсионер съм, пенсионирал съм се при навършване на възраст. Сега мога ли освен нормалната пенсия да получавам и наследствена?" (Д.Димитров, Сливен)

Чл. 101 от Кодекса за социално осигуряване регламентира случаите, в които могат и не могат да се получават повече от една пенсия. Питането се отнася до ситуация, в която лицето, вече пенсионер, няма право да получава повече от една пенсия.

Не могат да се получават едновременно следните пенсии:

  • Лична пенсия за осигурителен стаж и възраст с наследствена пенсия за осигурителен стаж и възраст;
  • Лична или наследствена пенсия за осигурителен стаж и възраст с лична или наследствена пенсия за инвалидност поради общо заболяване;
  • Лична пенсия за инвалидност поради общо заболяване с наследствена пенсия за инвалидност поради общо заболяване;
  • Социална пенсия за старост и персонална пенсия с друг вид пенсия.

В случай, че пенсията, която бихте получили като наследствена, е по-голяма от тази, която получавате в момента, може да изберете да получавате само нея. Друг вариант е да изберете да получавате добавка към вече отпуснатата ви пенсия.

Важно е да се знае:

На основание чл. 101, ал. 3а от КСО при право на повече от една пенсия, може по избор на лицето да се получава една от пенсиите в пълен размер, като това обикновено е пенсията, която е с по-голям размер и 50 на сто от останалите видове пенсии. 

Съгласно разпоредбата на чл. 84, ал. 3 от КСО, добавката по чл. 84 от КСО от пенсията или сбора от пенсиите, които е получавал починалия съпруг/съпруга не може да се получава заедно с наследствена пенсия от същия наследодател.


Създадена на 23.04.2014 г.

Коментари

Все още няма коментари