Кога се прекратява пенсията?

Ето информацията от НОИ
Normal_pensionirane

Пенсията се прекратява когато:

  1. пенсионерът почине;
  2. детето навърши възрастта, до която може да получава наследствена пенсия, или е осиновено;
  3. преживелият съпруг, който получава наследствена пенсия, встъпи в брак;
  4. отпадне основанието за получаването ѝ.

В случаите на точка 1, пенсията се прекратява от края на месеца, в който е починал пенсионерът. По точки от 2 до 4, пенсията се прекатява от датата, на която е възникнало основанието за прекратяване.


Създадена на 02.03.2017 г.

Коментари

Все още няма коментари