Необходими документи за получаване на пенсия за осигурителен стаж и възраст

Заявлението за пенсиониране на лице може да бъде подадено и от осигурител

0101565.0

Normal_pensionirane

Когато правите стъпки за получаване на пенсия за осигурителен стаж и възраст, са ви необходими следните документи:

  • заявление за пенсиониране (формуляр образец УП-1);
  • всички документи за трудов/осигурителен стаж (трудови и служебни книжки, УП-30, УП-3, УП-13, УП-14, осигурителни книжки, удостоверения от държавни архиви, ВОК, акт за раждане на деца и др.);
  •  за прекратяване на осигуряването на лицата по чл. 4, ал. 1, т. 1 - 4 и 6 и чл. 4а КСО; 
  •  за брутното трудово възнаграждение или доход, върху който са внесени  осигурителни вноски за 3 последователни години от последните 15 преди 1 януари 

1997 г.; 

  • за брутното трудово възнаграждение или доход, върху които са внесени осигурителни вноски за осигурителния стаж след 1 януари 1997 г. до датата на пенсионирането. 

Заявленията за пенсиониране могат да се подават

  • лично, чрез законния представител;
  • чрез последния осигурител;
  • чрез осигурителна каса;
  •  чрез нотариално упълномощено лице.

 


Създадена на 07.05.2014 г.

Коментари

Все още няма коментари