Осигуряване в професионален пенсионен фонд


279950.0

Normal_shyb_flickr

Какви права дава осигуряването в професионален пенсионен фонд?

Преди време разгледахме условията за ранно пенсиониране, чието изплащане става от средства, натрупани в професионален пенсионен фонд. Надникнахме в НОИ, за да видим какво трябва да знае всеки за този вид осигуряване.

Ето какво казва НОИ по този въпрос, цитираме:

Съгласно разпоредбата на чл. 142, ал. 1 от КСО осигуряването в професионален пенсионен фонд дава право на:

* Срочна професионална пенсия за ранно пенсиониране при условията на чл. 168;
* Еднократно изплащане до 50 на сто от средствата, натрупани по индивидуалната партида, при пожизнено трайно намалена работоспособност над 70,99 на сто;
* Еднократно или разсрочено изплащане на суми на наследниците на починало осигурено лице или на пенсионер при условията и по реда на този дял.

От 1 януари 2015 г. осигурените лица в професионален пенсионен фонд придобиват право на пенсия за ранно пенсиониране при:

* не по-малко от 10 години осигурителен стаж при условията на първа категория труд и възраст 12 години и 6 месеца за жените и 10 години и 6 месеца за мъжете по-ниска от възрастта по чл. 68, ал. 1 от КСО;
* не по-малко от 15 години осигурителен стаж при условията на втора категория труд и възраст 7 години и 6 месеца за жените и 5 години и 6 месеца за мъжете по-ниска от възрастта по чл. 68, ал. 1. от КСО.

От 31.12.2015 г.

* възрастта при първа и втора категория труд се намалява с по 6 месеца от първо число на всяка следваща календарна година спрямо * възрастта по чл. 68, ал. 1 от КСО до достигане на 8 години по-ниска възраст за жените и мъжете при първа категория труд и 3 години по-ниска възраст за жените и мъжете при втора категория труд, както е показано в таблицата.

pensii

Размерът на срочната професионална пенсия за ранно пенсиониране се определя на базата на натрупаните средства в индивидуалната партида, от срока за нейното получаване и техническия лихвен процент, прилаган в актюерските разчети на пенсионния фонд.

Професионалната пенсия е срочна и се получава до момента на придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по дял I на КСО.

Информацията е взета от НОИ


Създадена на 29.01.2013 г.

Коментари

 • D41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e?size=50&default=http%3a%2f%2fassets.club50plus.bg%2fassets%2fuser%2fdefault_pictures%2fmale

  Раѝна написа:

  Преди повече от 7 години

  Нима хлебопроизводството не е тежък и замърсен труд и да работиш на висока температура и шум.Защо премахнаха втора категория.


 • 8b81232df9c0a6cd7e5a1c073edb789d?size=50&default=http%3a%2f%2fassets.club50plus.bg%2fassets%2fuser%2fdefault_pictures%2fmale

  Петър Куртев написа:

  Преди около 7 години

  Здравейте! До края на 2014г. ще имам: 15г.– 1ра категория труд и 15 г. – 2ра категория труд ,плюс 3г.– 3та кат. и възраст 52г. и 9 месеца ,като сборът на точките ми ще е 100.Според последните промени на възрастта за пенсиониране губя право на пенсиониране до края на 2014г. Кога ще мога да се пенсионирам? Губя ли си правото на пенсиониране като 1 категория ако от 2000г. съм осигуряван в ППФ като работещ 2 ра категория?Ако е така аз ще имам 15г. 2 ра категория,но възраста ми за пенсиониране се вдига до достигане на 62г. т.е. трябва да работя още 10г. в по вече от тези които се пенсионират до края на 2014 г.. Тук се появява голямата несправедливост между нас.Не е ли по удачно работещи които имат 10 г.- 1 категория и 15г.- 2 категория до началото на 2000г. т.е. преди идването на частните пенсионни фондове да имат право да се пенсионират по сегашната точкова система ? И нямали да се помисли за някакви бонуси за тези които не им достига по малко от 1 точка или няколко месеца по малко от нужната възраст до края на 2014г.?Лично на мен заради 3 месеца по малка възраст трябва да работя още 10г. до пенсиониране.
  Благодаря !