Пенсиониране при учители

На какви условия трябва да отговарят учителите, за да придобият право на пенсия

1179290.0

Normal_pensionirane

" Здравейте, на 54 години съм и 20 години съм била учителка. Кога следва да се пенсионирам?" (М.Иванова)

До 31.12.2020 г., включително, учителите придобиват право на пенсия за осигурителен 
стаж и възраст 3 години по-рано от възрастта, която се изисква за пенсионеране по чл. 68, ал. 1 от КСО и при наличие на учителски  осигурителен стаж

  • 25 години и 8 месеца за жените и
  • 30 години и 8 месеца за мъжете. Което означава, че през тези години лицето трябва да е работило като учител, както и да продължава да работи като учител към моента на правото на придобиване на пенсия.

На учителите, пенсионирали се по условията на ал. 1 на § 5 от ПЗР на КСО се изплаща 
срочна пенсия за ранно пенсиониране от Учителския пенсионен фонд в размер, 
определен по реда на чл. 70 от КСО и намален с 0,1 на сто за всеки месец, недостигащ на 
лицето до навършване на възрастта му по чл. 68, ал. 1. (§ 5, ал. 2 от ПЗР на КСО) 
 На учителите, които са придобили право на пенсия при условията на ал. 1 от § 5 и се 
пенсионират при условията на чл. 68, ал. 1, се изплаща пенсия за осигурителен стаж и 
възраст от фонд "Пенсии" и добавка от Учителския пенсионен фонд в размер 0,33 на сто 
от пенсията за всеки месец, за който има осигурителна вноска във фонда след 
придобиване право на пенсия по ал. 1 на § 5 от ПЗР на КСО. (§ 5, ал. 3 от ПЗР на КСО) 

За по-голяма яснота, вижте таблицата:

Има и друга, трета възможност, уредена с § 5, ал. 4 от ПЗР на КСО. По този ред учителите(работещи като учители в момента на пенсионирането), които към датата на освобождаване от учителска длъжност имат необходимия учителски осигурителен стаж, могат да се пенсионират след навършване на общата пенсионна възраст по чл. 68, ал. 1 от КСО, дори и да нямат изискуемата се обща продължителност на осигурителния стаж. Те получават пенсия за осигурителен стаж и възраст в пълен размер, която до навършване на възрастта по чл. 68, ал. 3 от КСО се изплаща от Учителския пенсионен фонд, след което е за сметка на фонд “Пенсии”.
 


Създадена на 19.03.2014 г.

Коментари

  • A3f7c1ab6f572db43a885dee20f0b976?size=50&default=http%3a%2f%2fassets.club50plus.bg%2fassets%2fuser%2fdefault_pictures%2fmale

    Dorita66 написа:

    Преди повече от 6 години

    7