Ползване на платен годишен отпуск при пенсиониране


080840.0

Normal_old-man-on-laptop

Какво се случва се неизползвания платен годишен отпуск при излизане в пенсия

Много често наши читатели задават въпроса " Предстои ми пенсиониране, но имам неизползван платен годишен отпуск, какво ще се случи с него? " Съгласно КТ, всяко осигурено лице в случай на прекратяване на трудовото правоотношение, има право на парично обезщетение за неизползвания платен годишен отпуск. Това важи и в случай на пенсиониране. Изискване е правото за този отпуск  да не е погасено по давност.Което означава, че полагемият неизползван платен отпуск  или част от него не е бил изпозван до изтичане на 2 години от края на годината, за която се полага. 

Възможно е причина за отлагане на отпуска да е била невъзможност на служителя да го ползва изцяло или отчасти или през този период да е използвал друг вид законоустановен отпуск - за временна неработоспособност, за бременност, раждане, осиновяване или за отглеждане на малко дете.

Ако е налице някоя от горепосочените причини за отлагане, срокът за погасяване на неизползвания платен годишен отпуск започва да тече от края на годината, в която е отпаднала причината за отлагането.


Създадена на 15.04.2013 г.

Коментари

Все още няма коментари