Право на допълнителна пожизнена пенсия за старост

"Имам ли право на допълнителна пенсия и кога. Роден съм през 1961г." С.Марков

091704.0

Normal_pensionirane

Лицата, осигурени в универсален пенсионен фонд имат право на допълнителна пожизнена пенсия за старост. Съгласно чл. 167. (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2003 г.) от КСО, правото на допълнителна пожизнена пенсия за старост възниква, когато осигуреното лице придобие право на пенсия за осигурителен стаж и възраст , съгласно действащите в момента изисквания на КСО.

По изрично желание на осигуреното лице, фондът за допълнително задължително пенсионно осигуряване може да изплаща допълнителна пожизнена пенсия за старост пет години преди навършване на възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1, при условие че натрупаните средства по индивидуалната му партида позволяват отпускане на такава пенсия. Размерът може да бъдене по-малък от размера на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1.

Размерът на допълнителната пожизнена пенсия за старост се определя на базата на:
1. натрупаните средства по индивидуалната партида;
2. биометричните таблици, одобрени от заместник-председателя на комисията;
3. техническия лихвен процент, одобрен от заместник-председателя на комисията.


 


Създадена на 25.09.2014 г.

Коментари

Все още няма коментари