Ранно пенсиониране при първа и втора категория труд

Предвиждания за период 2014 г.

0171910.0

Normal_pensionirane

От първи януари 2014 година нарастването за възрастта за пенсиониране се замразява, но това важи само за работещите в най-масовата категория труд - трета. За работещите от първа и втора категория важат досегашните правила за пенсиониране. 

До 31 декември 2014 г. включително, лицата, които са работили 10 години при условията на първа категория труд и 15 години при условията на втора категория труд могат да се пенсионират, ако са навършили 48 години за жените и 53 години за мъжете при първа категория труд и 53 години за жените и 58 години за мъжете при втора категория труд и ако имат сбор от осигурителен стаж и възраст 94 за жените и 100 за мъжете.(съгласно  на § 4, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на Кодекса за социално осигуряване, която урежда правото на ранно пенсиониране на лицата, работещи при условията на първа или втора категория труд)

(за да разгледате таблицата, кликнете върху нея)

 До 31 декември 2014 г. включително, ако трудовият договор на лицата, които работят при условията на чл. 104, ал. 3, бъде прекратен на основание чл. 328, ал. 1, т. 1 и 2 от Кодекса на труда, могат да се пенсионират не по-рано от навършване на 45-годишна възраст, ако имат сбор от осигурителен стаж и възраст 90 и 10 години осигурителен стаж, положен при условията на чл. 104, ал. 3 /§ 4, ал. 3 от ПЗР на КСО/.

Съгласно разпоредбата на § 7 от преходните и заключителни разпоредби на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж /ПЗР на НПОС/ за преценяване правото на пенсия по § 4 от ПЗР на КСО трудовият стаж от първа категория допълва трудовия стаж от втора категория без превръщане.

Когато лице има осигурителен стаж от различни категории труд, стажът от първа и втора категория се превръща в осигурителен стаж от трета категория, като три години осигурителен стаж от първа категория или четири години от втора категория се зачитат за пет години стаж от трета категория.

 


Създадена на 28.10.2013 г.

Коментари

Все още няма коментари