Възобновяване и възстановяване на пенсията

Вижте каква е процедурата
Normal_pensionirane

Спряната пенсия се възобновява, а прекратената се възстановява по писмено заявление на пенсионера, когато отпадне основанието за спирането или прекратяването ѝ.

Пенсията се възобновява или се възстановява от деня на отпадане на основанието за спирането или прекратяването ѝ – ако заявлението е подадено в 3-годишен срок от тази дата, или от подаването му – когато срокът е пропуснат.

Спряната пенсия, в случаите, когато пенсионерът не се е явил за преосвидетелстване от органите на експертизата на работоспособността по уважителни причини, се възобновява от датата на спирането ѝ.


Създадена на 10.03.2017 г.

Коментари

Все още няма коментари