Иван Танев от Чирпан: Живея достойно

Normal_ivan_tanev

Клуб 50+ разговаря с Иван Танев, първият спечелил в Национален 50+ конкурс за финансова грамотност

Разкажете ни малко повече за себе си:
Роден съм и живея в града на Яворов, където съм завършил средното си образование. Работя като шофьор. Радвам се на добро семейство и имам син, с който много се гордея.

Как живеете?
Мисля, че достойно.

Какви са проблемите на Вашия град?
На първо място безработицата и ниските заплати.

Как, според Вас, те биха могли да бъдат решени?
Вероятно чрез привличане на чужди инвестиции, откриване на нови работни места, което е и начин да задържим младите хора в града. Струва ми се, че трябва да бъдем смели да започнем и успешно да развием собствен бизнес. Но това не е лесна задача и се срещат много трудности.

Какво мислите за България през 2012?
2012-та беше трудна година не само за нас, а и за повечето европейски страни. Не случайно гражданите, а и бизнесът, продължават основно да спестяват, а не да инвестират. Все пак продължавам да съм оптимист за развитието на нашата страна.

Как животът на хората над 50 години може да стане по-продуктивен и щастлив?
Бих казал, че в нас - хората над 50 все още има голям потенциал и ние действително имаме какво още да дадем, ако има как. За това трябва да следваме целите си и да вярваме че ще ги постигнем. Аз лично смятам, че успявам. В тази мисия ми помага опитът, който имам и интересните неща, които откривам в онлайн списание „Клуб 50+.

Какво бихте искали да кажете на хилядите ни читатели?
Преди всичко да са здрави и да мислят позитивно. Нека да участват в следващите кръгове на конкурса, както и във всички останали инициативи на Клуб 50+, знаейки, че всеки би могъл да бъде на мое място.

Пожелавам искрено успех на всички!

Имате ли вече план за тези 300 лева?
Благодарение на тази инициатива и нейния спонсор, ще си подаря един незабравим уикенд някъде из нашата красива България.


Създадена на 29.10.2012 г.