Какво трябва да се знае при резервации за санаториум


1108315.0

Normal_sanatorium

Резервации на санаториум по програма на НОИ

Да отидем на санаториум по пътека на НОИ звучи добре, защото там, освен че ще получим професионална грижа, ще ни бъдат направени точните профилактични и рехабилитационни процедури, съответстващи на нашия конкретен здравословен проблем и съобразно цялостния ни здравен статус.Вече разяснихме какви са условията за включване в програма по пътека на НОИ и какви са субсидиите, които се отпускат на правоимащите лица.

Всяко правоимащо лице, което отговаря на необходимите условия и изисквания, имащо направление да ползва услуги за профилактика и рехабилитация по програмите на НОИ следва да разгледа списъка с лечебни заведения-санаториуми и само да направи резервация. Важно е преди извършване на резервации  да се информира от териториалните поделения на Националния осигурителен институт за:

 

- условията и реда за ползване на правото на парична помощ за профилактика и рехабилитация;

- заболяванията и противопоказанията за лечение в изпълнителите на дейността по профилактика и рехабилитация.

При извършване на резервации е необходимо да се получи информация от изпълнителите на дейността по профилактика и рехабилитация за размера на сумата, която лицето следва да доплаща за един храноден , сумата, която НОИ отпуска е статична, но доплащането в различните заведения е различно. Националният осигурителен институт няма отношение към формиране на размера на сумата за доплащане на храната, затова е добре да се информирате предварително, за да няма неприятни изненади.

Важно е да се знае, че лица, които имат заболявания, противопоказни за лечение не се приемат от съответните изпълнители на дейността по профилактика и рехабилитация.

Всяко лице се задължава да спазва посочения в удостоверението срок за рехабилитация, както и да ползва и трите компонента на паричната помощ – медицински процедури, нощувки и частична парична помощ за хранене. При неспазване на тези изисквания, направените разходи са за сметка на лицето.


Създадена на 17.05.2013 г.

Коментари

  • D41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e?size=50&default=http%3a%2f%2fassets.club50plus.bg%2fassets%2fuser%2fdefault_pictures%2fmale

    Людмил Горчев написа:

    Преди около 7 години

    Не разбрах само дали е валидно за пенсионери.