Очертава се нов феномен - потомствени безработни

Всеки може да провери знанията, уменията и компетенциите си и съответствието им с професионалните стандарти, разбработени от бизнеса.

080780.0

Normal_normal_pc

За 24 години България създаде нов феномен – потомствени безработни - това съобщават от БСК. Този феномен обваща около 40 000 млади хора на възраст между 15 и 29 години. Изследванията сочат, че това са предимно младежи, чиито  родителите също са безработни. Младежи, които никога не са имали първо работно място, които имат ниско образование и никаква квалификация. Младежи, за които пазарът на труда е затворен завинаги. Този феномен коментира изпълнителният председател на Българската стопанска камара Божидар Данев по време на дискусия за младежката безработица, организирана от Европейската комисия.

Според данните на БСК всеки четвърти безработен младеж е с висше образование. 30 процента от безработните млади хора никога не са започвали работа, почти толкова са младежите, които нито учат, нито работят. Тревожна е и тенденцията за „оголването“ на цели професионални направления в икономиката. Средноквалифицираните кадри са на изчерпване и това води до феномена на места за хора със средно-техническо образование да работят инженери. Божидар Данев представи на всички участници Информационната система за оценка на компетенциите MyCompetence, като подчерта, че на нея всеки може да провери знанията, уменията и компетенциите си и съответствието им с професионалните стандарти, разбработени от бизнеса. С помощта на системата за оценка на компетенциите, всеки един, независимо на каква възраст и с какъв трудов статус е, може да направи самооценка за съответствие към изискванията за заемане на избраната от него длъжност или съответно за съответствие към изискванията на длъжността, към която се стреми. Тя дава една максимално реална и обективна оценка на професионалната подготовка и капацитет от знания, еднакво полезна, както за работодатели, така и за работници и служители.

 

по информация на БСК


Създадена на 11.11.2013 г.

Коментари

Все още няма коментари