Запорират заплати при невнесени данъци

НАП звънят на длъжниците по телефона

073780.0

Normal_finance

Вярваме, че не сте между 15 400 физически лица, които не са платили декларираните от тях данъци за довнасяне по годишните декларации за облагане на доходите си. Точно толкова са онези длъжници на приходната агенция, които са получили обаждане от НАП в последните 30 дни. Задълженията им към бюджета са общо 5,5 млн. лв.

Предишни кампании на НАП са доказали, че телефонният контакт е ефективен и евтин метод за насърчаване на клиентите да покрият дълговете си към бюджета. Данните сочат, че след телефонен разговор над 70% от длъжниците внасят задълженията си в уговорения срок.

Невнасянето на данъка върху доходите в 14 дневен срок след позвъняването води до стартиране на процедура за принудително събиране на дълговете. Един от най-често използваните способи за събиране на неплатен данък върху доходите е налагането на запор върху заплатата на длъжника. От НАП уверяват, че ако в двуседмичния срок след позвъняването постъпи плащане или длъжникът даде обезпечение, към запор няма да се пристъпва.

До края на година ще се проведат общо 17 информационни телефонни кампании. Целта им ще бъде да стимулират доброволното изпълнение на просрочени задължения на 64 000 физически и юридически лица от всички териториални дирекции на НАП. Кампаниите предвиждат осъществяването на личен контакт с длъжниците както на ниво териториални дирекции, така и чрез обаждане от Информационния център на централно управление.  


Създадена на 06.06.2014 г.

Коментари

Все още няма коментари