Растенията - мониторинг за метали

Normal_flower_bal

Биоиндикаторите и екологичната чистота

По дворовете и терасите на повечето наши домове има цветя. Отглеждаме ги за наслада на окото и за радост на душата. Напоследък обаче в много западноевропейски градове се появяват саксии с цветя на най-странни места – по площади, кръстовища, край заводи. При това растения, които трудно може да се нарекат декоративни, защото изобщо не са красиви. Минувачите недоумяват защо такива цветя и защо точно там. Отговорът е – това са биоиндикатори: Сложени са в рамките на проекта Евро-бионет-програма. Целта е да се следи състоянието на въздуха в европейските градове. Програмата не е нова, продължава вече седем години. Идеята е проста и разбираема – да се използват растения, които реагират на присъствието на едни или други вредни газове в атмосферата.
Наскоро в Щутгардския университет бяха докладвани междинни резултати от проекта и усилията получиха заслужена похвала. Трябваше да се разбере кои растения са особено чувствителни към някои специфични замърсители. Направен бе списък от растения "тесни специалисти". Вече знаем , че тютюнът е много чувствителен към концентрацията на озон, зелето реагира на съдържанието на въглеводороди, житните растения – на присъствието на тежки метали. Има и растения, които показват съдържанието на мутагени, вещества, променящи генната структура.

Важен се оказва също и психологическият елемент.

Когато необичайни растения се появят по необичайни места, те напомнят на гражданите за важността на екологичната чистота. Всеки се пита какво праявт тези зелки на площада, а кратък надпис до тях обяснява защо са там. Наричат ги "станции за мониторинг".

 Снимка Flickr CCТе са общо сто в 12 големи европейски градове. Резултатите изобщо не са изненадващи. Според учените работещи в проекта, в големите градове концентрацията на вредни вещества във въздуха е много по-висока, отколкото в малките градчета и селата. Това го знаем отдавна. Изненадата е другаде – повечето вредни вещества са в напълно приемливи дози и не трябва да предизвикват сериозни опасения. В градовете е доста по-опасно в сравнение със селата, но не чак толкова опасно като обща картина. Има отделни столици, по-точно отделни места в тях, където отровите са над допустимото. Там трябва да се предприемат особени мерки.
Растенията не могат да кажата каква точно е концентрацията, до тях се монтират и традиционните измервателни апарати. Растението обаче не само открива присъствието на вредни вещества, но и показва как те въздейставт върху живите организми.

Мнозина се питат защо са нужни зелки и тютюн, щом си имаме апаратура.
Предимството на биоиндикаторите е, че нямат нужда от електрозахранване. Освен това показват в кой район кои точно растения не бива да се отглеждат. Доказано е например, че в един английски промишлен район е известен с производството на зелеви култури и точно те не бива да се отглеждат там. Поне не за консумация от хора и животни.
Има и изненади. Прието е да се смята ,че държавите от Средиземноморието са сравнително чисти, защото нямат мощни индустрии. Оказа се, че съвсем не е така. Там са най-замърсените райони, според мнението на растенията. Интензивното слънчево лъчение води до повишена концентрация на озон. Освен това този регион е най-замърсен с тежки метали. Много повече например от Германия.


Създадена на 27.02.2013 г.

Коментари

Все още няма коментари