Свидетелство за съдимост – вече и по интернет


1204070.0

Normal_minprav

Министерството на правосъдието въвежда обещаната в наредба още през 2008 г. електронна форма на свидетелство за съдимост за неосъждани граждани.
Лица, които нямат издаден бюлетин за съдимост и не са им налагани административни наказания (глоба), могат да си извадят електронно свидетелство за съдимост по интернет. Това става, като се подаде заявление на специалната страница в сайта на Министерство на правосъдието

Електронното свидетелство за съдимост е валидно за срок от 6 месеца и има същата сила като свидетелство, издадено в познатата писмена форма. Съдържа ЕГН на лицето и трите имена на български и английски език по документ за самоличност. То може да послужи и в чужбина. На гражданина се издава уникален код за достъп от 10 символа, който се въвежда в системата на сайта https://cs.mjs.bg и така се получава достъп до свидетелството.
За подаване на заявление е необходим квалифициран електронен подпис на физическо лице.


Създадена на 05.03.2013 г.

Коментари

  • D41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e?size=50&default=http%3a%2f%2fassets.club50plus.bg%2fassets%2fuser%2fdefault_pictures%2fmale

    валери узунов написа:

    Преди повече от 9 години

    коментара е...много е сложна схемата ВИ!!по добре да си го изкара човек по нормалния начин .ВСИЧКО В ТАЯ ШИБАНА БЪЛГАРИЯ, Е КОРУПЦИЯ И БЮРОКРАЦИЯ!!