Внимание - трафик на хора

Какво представлява трафикът на хора и кои са начините да се предпазим от неговия капан
Normal_antitraffic2


В условията на криза и световна рецесия, местният пазар на труда се свива и все повече хора търсят своя късмет извън границите на страната. Откакто се помним българинът не се бои да поеме по трънливите пътеки на гастарбайтера. Все по-често обаче, те освен, че са трънливи и са много опасни. Нарастват случаите на измамени хора, които вместо да получат желаната професионална реализация в новата страна, се оказват жертва на трафик на хора. Тази тема е толкова актуална, колкото и стресираща, затова в поредица от материали Клуб 50+ ще се опита да разгледа всичките й аспекти, както и превенцията.  

Обикновено, когато се спомене "трафик на хора" първата асоцияция е иснос на млади момичета с цел проституция. Какво всъщност казва дефиницията на закона за този термин :
 

  “Трафик на хора" включва - набирането, транспортирането, прехвърлянето, укриването или приемането на хора, независимо от изразената от тях воля, чрез използване на принуда, отвличане, противозаконно лишаване от свобода, измама, злоупотреба с власт, злоупотреба с положение на зависимост или чрез даване, получаване или обещаване на облаги, за да се получи съгласието на лице, упражняващо контрол върху друго лице, когато се извършва с цел експлоатация. 

Или иначе казано, трафикът на хора включва транспортирането на хора в дадена страна или през границите й, чрез 

  • измама, 
  • принуда и насилие, 
  • заробване или лъжа, 
  • жертвите изпадат в ситуации на злоупотреба или 
  • експлоатация, като насилствена проституция, 
  • робски практики, 
  • побой, или извънредна жестокост, 
  • непосилен труд или експлоатационен домашен труд. 

Трафикът на хора е световен проблем и много доходоносен престъпен бизнес. За по-голямата част от обществото този проблем звучи нереален или далечен от тях, но истината е, че това е една от най-големите опасности в България. Тъжната реалност сочи, че никой не е застрахован от това да стане жертва на трафик. Трафик на хора се извършва, освен с цел сексуална експлоатация, също така за принудителен труд , както и за незаконна търговия с човешки органи.   Трафикът на хора е грубо нарушение на човешките права и е нарушение срещу личността. Хората, жертви на трафик са лишени от правото на достоен живот, на труд и образование, на свободно движение, сигурност и други основни и неотменими човешки права. За да можем да предпазим от него себе си и своите близки трябва да го познаваме, а не да се правим, че не съществува или не би могъл да ни засегне.


Създадена на 26.09.2013 г.

Коментари

Все още няма коментари