Издаване на УП-3


5416880.0

Normal_old-man-on-laptop

Кога ни е необходимо УП-3

След като ви запознахме детайлно с УП-2, време е да обърнем полагащото е внимание и на другото удостоверение за пенсиониране, УП-3. То не е сред задължителните документи, които трябва да се представят, но е важно да се знае, че е основен документ за хора, работили при специфични работни условия. УП-3 има за цел да удостовери трудов стаж в случай, че служителят си е загубил трудовата книжка, но основната му цел е да послужи като дублиращ документ пред НОИ в случай на пропуски в трудовата книжка. Трябва да се обърне внимание на факта, че трудовият и осигурителният стаж не винаги са равни. 

Работодателят е длъжен да издава удостоверение обр. УП-3 на напускащите служители в случаите, когато


• осигурителният стаж на лицето не е равен на трудовия /служебен/ стаж.
• когато има положен извънреден труд.
• стажът в трудовата книжка не е заверен,
• осигуреното лице е полагало труд в условията на първа или втора категория труд след 01.01.2003 г.,
• осигуреното лице е работило при намалено работно време (прим. 4 часов работен ден) – тогава осигурителят посочва в удостоверение обр. УП-3 законоустановеното за него работно време и непълното работно време, при което е работило лицето.

• има часове, положен извънреден труд след 01.01.2005 г.

Важно е да се знае:

Ако през календарния месец лицето е било осигурено на различни основания, за осигурителен стаж се зачита не повече от един месец (чл. 38, ал. 11 от НПОС).
Една година осигурителен стаж се зачита, когато са зачетени за осигурителен стаж 12 месеца (чл. 38, ал. 12 от НПОС).

На наетите на работа без определено работно време, на които се заплаща според изработеното, както и на работещите надомно за осигурителен стаж след 31.12.2002 г. се зачита времето, за което са внесени или дължими осигурителни вноски върху възнаграждението им, но върху не по-малко от минималния осигурителен доход за съответната професия по икономическа дейност (чл. 39, ал. 2 НПОС).

Когато при изчисляването на осигурителния стаж, положен до 01.01.2005 г. се получи остатък по-голям от половината от дневното работно време, той се зачита за един ден осигурителен стаж. Ако полученият остатък в часове е равен или по-малък от половината от дневното работно време, същият не се взема предвид. Когато при изчисляване на осигурителния стаж, положен след 31.12.2004 г. се получи остатък, същият се зачита в часове.

Представянето на УП-3 не е задължително, когато периодите на работа в трудовата книжка са надлежно оформени съгласно изискванията на Наредбата и стажът е положен при условията на трета категория труд.


Създадена на 14.04.2018 г.

Коментари

 • D41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e?size=50&default=http%3a%2f%2fassets.club50plus.bg%2fassets%2fuser%2fdefault_pictures%2fmale

  Клуб 50+ отговаря написа:

  Преди повече от 7 години

  следете сайта ни, ще има материал по темата-преизчисляване на пенсии. Клуб 50+ се опитва да ориентира своите читатели в нормативните документи и общите правила, без да има претенциите за пенсионен консулт. За частни случаи, касаещи конкретика от личен характер, препоръчваме да се обърнете към пенсионните консултанти на НОИ, които ще разгледат личния Ви казус и ще дадат адекватен и компетентен отговор.


 • D41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e?size=50&default=http%3a%2f%2fassets.club50plus.bg%2fassets%2fuser%2fdefault_pictures%2fmale

  чефа написа:

  Преди повече от 7 години

  Аз съм пенсионерка,но работя.Осигуряват ме на 40 часа месечно.Колко месеца трябва да работя за да имам право на преизчесление?


 • 7ca839c5c5e644b0f01631680222bfc5?size=50&default=http%3a%2f%2fassets.club50plus.bg%2fassets%2fuser%2fdefault_pictures%2fmale

  Димова написа:

  Преди около 3 години

  Здравейте
  Целият ми трудов стаж е отразен в НОИ и съм го свалила (с ПИК). Необходими ли са ми други "доказателствени" документи - трудова книжка, УП-та?


 • E26ead32d4ab7a9e0645b99b110951e3?size=50&default=http%3a%2f%2fassets.club50plus.bg%2fassets%2fuser%2fdefault_pictures%2fmale

  написа:

  Преди повече от 1 година

  Привет! Имам 2 години стаж в Комсомола и 2 години в Пионерски дом. В трудовата книжка този стаж е отбелязан. Къде да ги търся за УП-2 и УП-3 след като не съществуват тези организации. Ганчева


 • 158859d1ce602f89982b707a63701bff?size=50&default=http%3a%2f%2fassets.club50plus.bg%2fassets%2fuser%2fdefault_pictures%2fmale

  Николай Пенев написа:

  Преди около 1 година

  Здравейте! Бихте ли ми помогнали с отговор на въпроса къде следва до подам заявление за издаване на УП3 за трудов стаж в комбинат "Софийски телефонни и телеграфни съобщения" през период 1980-1990 година. Благодаря.