УП-3 при работещи на непълно работно време

Какво трябва да съдържа удостоверението за пенсиониране УП-3 при лица, работещи на ненормирано работно време
Normal_pensionirane

Във връзка с читателско запитване " Рабоил съм на непълно работно време, работодателят трябва ли да ми издаде УП 3?", след направено проучване и допитване до НОИ, отговаряме:

УП-3 е по-особен документ,  има за цел да удостовери трудов стаж основно в случай, че служителят си е загубил трудовата книжка, като основната му цел е да послужи като дублиращ документ пред НОИ в случай на пропуски в трудовата книжка. Този документ не е сред задължителните документи, които трябва да се представят при пенсионирае, но е важно да се знае, че е основен документ за хора, работили при специфични работни условия. Това включва и хората, работили на непълно работно време.

Съгласно чл. 4, ал. 1, т. 1 – 4 и 6 ал. 2 от КСО,  осигурителният стаж за лицата, които за времето  след 31 декември 2002 г., са полагали труд при непълно работно време и също така са били осигурени 
върху не по-малко от минималния осигурителен доход за професията по икономическа 
дейност за съответната продължителност на работното време, се изчислява, като сборът от 
отработените часове се раздели на установената с нормативен акт продължителност на 
работното време ( чл. 38, ал. 3, т. 2 от НПОС.)

Осигурителният стаж на тези лица се установява  с трудови, служебни, осигурителни книжки и с документ по утвърден образец. В УП-3, който се явява именно такъв документ,  в графа 5 осигурителят вписва продължителността на осигурителния стаж за времето, посочено с графи 3 (датата, на 
която лицето е постъпило на работа) и 4 (датата, на която лицето е напуснало работа), 
изчислен по начина, посочен в чл. 9 от КСО, чл. 38 и чл. 39 от НПОС. 

Продължителността на осигурителният стаж на лицата, които работят при непълно работно 
време трябва да бъде отразена  в докувента УП-3 в работни дни, а не в календарни дни.


Създадена на 21.04.2018 г.

Коментари

Все още няма коментари