Порция смях за работен апетит


050910.0

Normal_public-domain-image.com

Разговор между собствениците на две фирми:
- Иванов, как е, как върви бизнеса в тази криза, успяваш ли да плащаш заплати на работниците?
- Трудна работа, Петров, кризата така ме е натиснала, че съкращавам разходи и не плащам заплати.
- И при мен така и аз не плащам заплати. А твоите служители, въпреки това идват ли на работа?
- Идват
- И моите идват. Замислил съм се – дали да не им направим входа платен?
- Петров, гениална идея!

Направили платен входа. Минала седмица, две и пак се срещнали:
- Какво става, продължават ли да идват на работа.
- Аха, обаче икономисват.
- Е как така?! – зачудил се Петров
- Ами идват в понеделник и си тръгват чак в петък.

11-те закона на мързеливеца

1. Щом някоя работа е спешна все ще се намери някой друг да я свърши.
2. За да спиш добре през нощта – почини си добре през деня!
3. Работата е свещена – докоснеш ли я ще стане обикновена, затова – не я докосвай!
4. Щом можеш да свършиш нещо утре, защо да го правиш днес.
5. Трудът е песен, от която се преграква.
6. Залудо почивай, залудо не бъхтай!
7. Трудът не е бреме, а благо, но благото е вредно за здравето.
8. Който не работи си почива най-добре!
9. Ако ти се приработи, седни докато ти премине.
10. Ако видиш някой да си почива не го гледай, а иди да му помогнеш!
11. Многото работа вреди на добрата почивка!

Тънкости на работата в колектив

Its-a-monkey-world-a19428758В една клетка затворили няколко маймуни – екип. В клетката имало кашони (ресурс) и банан, закачен на тавана (награда). Една от маймуните (лидер) подредила три кашона един върху друг, покачила се по тях и взела банана. От тавана започнала да пръска студена вода (намеса на Висшия Мениджмънт). Маймуните се разбягали.

Закачили нов банан. Друга маймуна отново се сетила да подреди кашоните и покатервайки се по тях също взела банана. Отново запръскала студена вода. Останалите маймуни я набили и изяли банана (работа в екип). Закачили нов банан. Тук се задействал „рефлекса на Павлов" – щом една маймуна решила да вземе банана, останалите я набили, защото вече знаели, че всички ще бъдат намокрени, но не всички ще ядат банан (групова отговорност).

Намесил се отдела по Човешки ресурси и заменили една от маймуните (развитие на екипа). Новата маймуна решила да вземе банана, но останалите веднага я набили (фирмена култура). Една по една заменили всички маймуни. Последната нова маймуна решила да вземе банана. Другите я набили, без да знаят защо – те никога не били мокрени (колективен дух).

***


Създадена на 07.06.2012 г.

Коментари

Все още няма коментари