Да свалим кръвното за 30 секунди


1133160.0

Normal_aparat

Продължаваме с дишането. Може да ви изглежда наивно, но японски медици предлагат бърз начин за справяне с подскочило нагоре кръвно без хапчета и други медикаментозни въздействия, а именно - чрез няколко бавни вдишвания и издишвания.

Изследването е осъществено с около 20 000 възрастни японци с нормално или с високо кръвно налягане. Част от участниците седели спокойно и самостоятелно изпълнявали упражнение, при което трябвало шест пъти да поемат дълбоко въздух и да го издишат в продължение на 30 секунди. Другата част от участниците само си седели спокойно, без да правят нищо за същия период от време. И двете активности се отчитат като благоприятни за жизнените функции на участниците.

Но резултатът от измерването на кръвното налягане на хората от двете групи и сравнението на данните показало отчетливо понижение - с около 10 mm Hg, на горната граница при тези, които изпълнявали дълбокото вдишване.

Изследователите отчитат, че и при двете групи след "тихия период" показанията за кръвното налягане и пулса са подобрени. Това според тях се дължи на успокояващия ефект на релаксирането върху кръвоносните съдове и сърцето, а отчасти и върху нервната система.

Какво е систолично налягане? 

Артериалното налягане е най-високо през време на систолата на сърцето, когато в артериите се изтласква кръвта от лявата камера. Това е т.нар. систолично или максимално кръвно налягане. През време на диасистолата поради това, че кръвта от артериите преминава в капилярите, кръвното налягане спада. Това налягане се нарича диастолично или минимално. Разликата между систоличното и диастоличното налягане се нарича амплитуда на кръвното налягане.

Артериалното кръвно налягане се изразява в дроб с числител систоличното налягане и знаменател – диастоличното. Съществуват различия за нормалните стойности на кръвното налягане. Приема се, че нормалните стойности на систоличното кръвно налягане за мъже са 110-140 мм Hg, а за жени – 100-140 мм Hg.


Създадена на 08.06.2011 г.

Коментари

  • D41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e?size=50&default=http%3a%2f%2fassets.club50plus.bg%2fassets%2fuser%2fdefault_pictures%2fmale

    Костадинова написа:

    Преди около 8 години

    Една важна подробност - вдишването е през носа, а издишването - през устата. За броя на вдишванията и издишванията сега научавам. Що се отнася до стойностите на кръвното налягане, без да споря, съм чела, че има световна величина и тя е 120 на 80.