Когато загубим близък...

Normal_grief_fotopediacc

Всичко, свързано с финансовото му състояние, застраховките, имотите и вещите му вече е наш проблем

Рано или късно всеки човек неизбежно изпада в такава тъжна ситуация. Така е устроен човешкият живот.
В такъв момент емоциите ни повалят. Правят ни слепи и глухи за ставащото около нас.
А има толкова много формалности, за които трябва да се погрижим...

Едва ли е възможно да се подготвим предварително за тези тежки мигове. Но може би като сме информирани, по-лесно ще се справим, въпреки обсебилата ни скръб.

Като оставим настрана уреждането на самото погребение, има още доста други работи, които не трябва да пропускаме или забравяме да сторим. Защото с получаването от доктора на смъртен акт и на негова база на удостоверение за наследници от общината по местоживеене на покойника, формалностите съвсем не се изчерпват.

Следва уреждане на всички проблеми, свързани с финансовото състояние на починалия, застраховките, имотите. Това са все неприятни задължения, трудни за изпълнение, още повече ако не знаем какво да направим и към кого да се обърнем. Естествено, при всеки конкретен случай нещата са различни, но има някои основни пунктове, които не трябва да се изпускат от внимание. В противен случай може да стане така, че достатъчно неприятният сам по себе си факт на кончината, да предизвика лавина от още много други притеснителни последици.

Блокиране на банковите сметки и на спестовните влогове на покойника

Веднага след смъртта на вашия близък трябва да съобщите това на неговата банка. Въз основа на това тя ще блокира неговите сметки при възникването на някакви негови задължения. Но извършените непосредствено преди кончината картови разплащания ще се появят в дебита по сметките и след смъртта. Същото важи и за други разходи, направени в месечния период преди тъжното събитие. Спестовните влогове и другите вложения се приключват до уреждането на проблема с наследниците.

Към кого да се обърнем
Към всички банкови институции, в които покойникът е имал сметки и влогове.

Промяна на регистрационния талон на колата

По отношение на колата на покойника, освен застраховката, трябва де уреди и въпросът с регистрационния талон. На чие име ще бъде той, зависи от това как е решен въпросът с наследниците. За подмяна на талона, ако наследник е съпругът/съпругата, няма предвиден срок. Ако обаче колата се наследява от друг човек, срокът е 15 дни от датата на смъртта.

Към кого да се обърнем
Към КАТ по местоживеене на новия собственик.

Да се следи изплащането на дължими суми

Трудни за изпълнение формалности около смъртта на близък човек

Покойникът може би е имал да получава някакви възнаграждения и приходи от трудова дейност или от други източници. Ако е така, няма да бъде излишно да проконтролирате дали тези суми се изплащат. Не пропускайте също така да проверите дали ще бъде възстановено дяловото му участие във фондове за взаимно подпомагане в предприятието, в което е работил.

Към кого да се обърнем
Към отдел Човешки ресурси, счетоводството и синдикалната организация в предприятието на покойника.

Актуализиране на застрахователните полици

Застраховка на колата, на дома, допълнителна здравна застраховка... Важно е да се видят всички валидни към момента на смъртта договори, които е сключил покойникът. Целта е да се установят условията за прекратяването им. Това обикновено става десет дни след получаването на съответната молба от страна на наследниците. Самата молба трябва да се направи в срок три месеца от уреждането на въпроса с наследниците. Вноските за неосигурения период ще бъдат върнати, както и обезщетението за смърт, ако е имало такава застраховка. Ако се налага жилището на покойника да бъде продадено, по-добре е да запазите жилищната застраховка до сключването на договор за покупко-продажба.

Към кого да се обърнем
Към всички застрахователни компании, с които покойникът е имал отношения.

Възползвайте се от застраховката живот

Ако покойникът е имал застраховка Живот, кончината води до задължението на застрахователя да изплати на законните наследници записаната в договора сума. Но за да се получи това обезщетение, е необходимо писмено искане. Често се случва даден бенефициент въобще да не е знае, че е записан като такъв от покойника в договора за застраховка Живот. Ако смятате, че е възможно да сте посочен като бенефициент, може да отправите искане към животострахователното дружество на покойника за проверка и изплащане на дела ви.

Към кого да се обърнем
Към застрахователната компания, с която е имал сключен договор покойникът.

Прекратете изплащането на обезщетения за безработица

Ако покойникът е бил регистриран в бюрото по труда безработен и е получавал обезщетение, е необходимо да се подаде незабавно декларация за прекратяване изплащането на това обезщетение. В противен случай, наследниците ще трябва да връщат неправомерно получените суми.

Към кого да се обърнем
Към бюрото по труда по местоживеене на покойника.

Спрете изплащането на пенсията на покойника

Ако покойникът е бил пенсионер, трябва да предприемете необходимите постъпки за прекратяване изплащането на пенсията му както от НОИ, така и от компании за допълнително пенсионно осигуряване. Ако е имал допълнително пенсионно осигуряване, може да се окаже, че наследниците имат правото да получат някакви обезщетения – проверете това. Дори и да е работил до последния си момент, пак ще има натрупани средства по тези допълнителни осигуровки, които се полагат на наследниците.

Към кого да се обърнем
Към Националния осигурителен институт (HОИ) и към компанията за допълнително пенсионно осигуряване на покойника.

Оправете наемните договори

Наемните договори, в които покойникът е страна, трябва да бъдат прекратени или преоформениАко покойникът е бил наемател на жилището, в което е живял, много важно е да се прекрати договорът за наем. Смъртта е извънредно обстоятелство, което позволява предсрочното му прекратяване без да се дължат неустойки. Ако вие желаете и наемодателят се съгласи, може да прехвърлите договора за наем на друго лице с анекс или с нов договор.
Ако покойникът е бил наемодател, трябва да се свържете с наемателя, за да го уведомите за настъпилите нови обстоятелства и да му посочите новите координати за изплащането на наема. Ако договорът за наем се изпълнява от агенция за недвижими имоти, точно към нея трябва да се обърнете.

Към кого да се обърнем
Информирайте писмено с препоръчано писмо собственика на жилището или агенцията, която управлява отдавания под наем имот, ако покойникът е бил наемодател.

Сложете ред в кредитите на покойника

Понякога застраховките Живот предвиждат покриване на евентуалните кредити на застрахования. Това трябва да се провери. Така или иначе, предупредете кредитните институции, с които е имал взаимоотношения покойникът, за кончината му, за да не се налага вие да трябва да изплащате тези негови задължения. При всяко положение дълговете му ще намалят пропорционално наследството.

Към кого да се обърнем
Към кредитните институции, с които е имал договори покойникът.

Променете или прекратете договорите за ток, вода, отопление, телефон, интернет

Дори това да не ви се струва приоритет, доставянето на тези услуги трябва да бъде прекратено след смъртта на близкия или договорите за тях да бъдат прехвърлени на името на нов титуляр. Ако решите да прехвърлите партидите на ново име, следва да посочите новите му координати, както и банковите му данни, в случай, че ще се плаща по банков път автоматично. Навсякъде, разбира се, ще ви искат, освен всичко друго, и копие от акта за смърт и от удостоверението за наследници.

Към кого да се обърнем
Електроразпределително дружество, топлофикация, водоснабдителна компания, съответния телеком, доставчика на интернет и на кабелна ТВ...

Спрете социалните помощи

Ако покойникът е получавал социални помощи, трябва да се направи необходимото те да бъдат прекратени и, ако отговаряте на критериите, да поискате такива за вас като самотен глава на семейство в трудно положение.

Към кого да се обърнем
Към социалните служби в съответната община.

Декларирайте доходите на покойника

Смъртта не прекратява данъчните задължения, така че внимателно се погричете и за тяхДоходите на покойника за изминалия данъчен период трябва да се декларират пред данъчните. Обявяват се доходите, получени от 1 януари на съответната година до датата на смъртта. Данъчната декларация се подава следващата година в предвидените от Националната агенция за приходите (НАП) срокове.

Към кого да се обърнем
Към данъчната служба на общината по местоживеене не покойника.

Обявете наследството пред данъчните

При смърт на близък и ако наследявате нещо от него трябва да подадете Декларация за наследство в шестмесечен срок от кончината. Ако покойникът не е притежавал недвижимо имущество, не е направил завещание или не прави дарение, може да минете без услугите на нотариус. В този случай саморъчно попълвате декларацията и я подавате в данъчната служба. В останалите случаи нотариусът ще направи опис на имуществото и неговото разпределение, като на тази основа ще попълните данъчната декларация.

Към кого да се обърнем
Данъчната служба в общината и, при необходимост, към нотариус.


Създадена на 23.07.2017 г.

Коментари

 • D41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e?size=50&default=http%3a%2f%2fassets.club50plus.bg%2fassets%2fuser%2fdefault_pictures%2fmale

  Guest написа:

  Преди почти 3 години

  Как се процедира, когато не могат да се намерят документи за изпълнението на тези формалности?


 • Bc32ef671499c3508a05799cf90b38d5?size=50&default=http%3a%2f%2fassets.club50plus.bg%2fassets%2fuser%2fdefault_pictures%2fmale

  Stefnov написа:

  Преди повече от 2 години

  Много практичен материал, моля да го развиете!