Не на насилието срещу деца

Децата се възпитават с обич, не с тояга
Normal_pp

източник на снимка Flickr CC

На 4 юни световната общественост отбелязва Международния ден за защита на децата, жертви на агресия. През 1983 г. Общото събрание на ООН взима решевие този ден да е посветен на борбата с насилието срещу децата - най-слабата част от човечеството. Децата са тези, които най-често са жертви на насилие - психическо и физическо. Това се случва на практика навсякъде - в дома, на улицата, в училище. В съвременния свят агресията не е изолирано явление и задължение на обществото е не да я приема за нормалност, а да й продиводейства по всички възможни начини.

В най-ранна възраст се възпитава отношението към света, към хората, възпитават се поведенчески навици, както и себеприемане.Тревожните статистики сочат, че все повече и по-често децата са жертва на насилие, а психолозите са категорични, че малтретираните деца по-често се превръщат в лабилни възрастни.

Какво може да направи всеки един? Най-вече да не проявява търпимост към прояви на насилие, защото те не са нещо нормално, не са част от израстването, не са проблем единствено на семейството. Намесата винаги е ефективна и винаги можем да направим така, че една проява на насилие да не се повтори, да не се мултиплицира.

Проявявайки пасивност към насилието, на което сме свидетели, ние ставаме безмълвни съучастници.Децата трябва да имат усещането, че имат подкрепата на обществото и да знаят, че насилието - физическо, психическо, вербално, не е нещо нормално и нещо приемливо. А насилниците от своя страна да бъдат ясно сигнализирани, че всеки акт на насилие води своите последствия.

  


Създадена на 04.06.2013 г.

Коментари

Все още няма коментари